O čem se mluví: latinská liturgie se vrací z exilu

19. 10. 2006  (job)


 

Vatikán. Latinská liturgie se vrátí z nuceného exilu zpět do katolických kostelů. V příštích týdnech se očekává papežský dokument, který ohlásí tzv. všeobecný indult, to znamená dovolí kněžím na celém světě sloužit latinskou liturgii podle misálu Pia V. Zprávu s odvoláním na autoritativní vatikánské zdroje přináší světový tisk - od Times po Le Monde a potvrzují ji i média italské biskupské konference, agentura SIR a deník Avvenire.

Dlouho diskutované téma vynesl na porvrch rozhovor se sekretářem vatikánské Kongregace pro liturgii a svátosti, arcibiskupem Ranjithem, který se objeví v nejbližším čísle časopisu "30 giorni". "Mše sv. Pia V. nemůže být považována za zrušenou novým misálem Pavla VI.," říká v rozhovoru indický arcibiskup. Připomíná mimo jiné nedávné schválení nové společnosti apoštolského života v Bordeaux, která užívá "výlučně předkoncilní liturgické knihy." K otázce lefévristů arcibiskup Ranjith prohlásil: "Nejsem jejich nadšeným přívržencem....ale to, co říkají o liturgii, říkají oprávněně: jsou ostnem, který nás má vést k reflexi nad tím, co děláme." - a dodává: "Tridentská mše není soukromým vlastnictvím lefébvristů, je pokladem celé církve." "Očekávání koncilu, že lépe pochopitelná liturgie bude také duchovně plodnější, se zatím nenaplnilo" - vysvětluje sekretář Kongregace pro liturgii a svátosti - "a stále je před námi mnoho práce."

Dodejme ještě, že všeobecné povolení latinské liturgie bylo přáním kard. Ratzingra ještě jako prefekta Kongregace pro nauku víry. V knize "Bůh a svět" (z roku 2000 - pozn. dk) napsal: "... je potřeba konečně přestat s pohrdáním liturgií, závaznou do roku 1970. S každým, kdo se vysloví za další trvání této liturgie nebo se jí účastní, se dnes zachází jako s (prašivým) malomocným - tady končí veškerá tolerance... Nerozumím také, proč se tolik biskupů do značné míry podřídilo téhle nákaze intolerance, která bez přesvědčivých důvodů stojí v cestě nezbytnému smíření uvnitř církve." - napsal v knize "Bůh a svět" kardinál Joseph Ratzinger.

Motu Proprio Benedikta XVI. má nahradit indult Jana Pavla II. z roku 1984. Ten vycházel vstříc žádostem přívrženců tradiční latinské liturgie, ovšem s podmínkou písemného souhlasu místního biskupa. Podle předběžných informací se nyní situace obrátí. Pokud biskup nebude souhlasit se slavením latinské liturgie, bude muset vydat zákaz v písemné podobě.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 12. 10. 2006
Pro Listář vybral dk)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci