Ocenění tajného biskupa Hnilici

31. 7. 2006  (ge)


 

Bratislava (KAP) Slovenský prezident Ivan Gasparovič doručil emeritovanému slovenskému kuriálnímu biskupovi Pavolu Hnilicovi u příležitosti jeho 85. narozenin "pozdrav ze Slovenska". Hnilica se tam "rád po téměř čtyřicetiletém nedobrovolném exilu" vrátil. "Postupně" se slovenská veřejnost dozvídá až dnes o Hnilicově "poslání jako biskupa umlčené církve". Věřící možná znají Hnilicu také jako "velkého ctitele Marie, který se svými spolupracovníky a žáky šíří poselství z Fatimy", píše prezident.

Závěrem poděkoval slovenský prezident ve svém psaní "otci biskupovi" za vše, co "pro Slovensko vykonal". Vyjádřil vděčnost za jeho pomoc krajanům v zahraničí a že Slovensko vždy prezentoval jako "kulturní zemi s cyrilometodějskou tradicí a křesťanskými kořeny".

 

Pavol Hnilica se narodil 30. března 1921 v Uňatíne pri Krupine, která je filiálkou farnosti Bzovík, okres Krupina, kraj Banská Bystrica, na jihu středního Slovenska. Vstoupil do jezuitského řadu a v roce 1950 byl vysvěcen na kněze. Roku 1951 obdržel tajně biskupské svěcení. Byl sledován komunistickou tajnou službou a uprchl do Rakouska, kde v Insbrucku převzal některé úkoly pro řád. V šedesátých letech odešel do Říma, kde spolupracoval také s Matkou Terezou. Hnilica byl na základě svých zásluh o podzemní církev v tehdejší ČSSR považován za jednoho z nejužších důvěrných přátel Jana Pavla II.

 

(Převzato z časopisu Getsemany č. 5/2006
Foto převzato z www.kbs.sk
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci