Ospravedlnění nepochází z dobrých skutků, ale z víry

29. 11. 2006  (mig)


 

Vatikán. Ve Vatikánu se dnes skončila návštěva ad limina apostolorum biskupské konference Švýcarska. Benedikt XVI. ve svém poselství předneseném německy a spatra poukázal na to, že "v době děsivé náboženské nevzdělanosti je naléhavě nutné znovu objevit pravou víru v Boha pomocí obnovy svátostné, katechetické a liturgické pastorace". Benedikt XVI. řekl švýcarským biskupům, že křesťané nejsou vůči rostoucí sekularizaci imunní, a proto je třeba této situaci přizpůsobit zcela nově naše myšlení a jednání.

Víra není něco, co si lze po stránce obsahu sestavit libovolně z těch částí, které se dnes ještě jeví jako přijatelné, a co lze praktikovat pouze dobrými skutky vůči svým bližním. Je třeba také zapotřebí skutků vůči Bohu, jinak se jde po cestě ospravedlnění, které není z víry, ale pouze ze skutků, kterým chybí vnitřní světlo a duše. A tou je právě víra.

Proto je třeba si znovu uvědomit - zdůraznil Benedikt XVI. - že víra je středem všeho. Svatý otec biskupům Švýcarska dále zdůraznil důležitost liturgického slavení víry - mše svaté - a připomněl, že "homilie není dialogická přestávka uprostřed liturgie, ale podstatná součást liturgického celku mše svaté a proto je - mimo jiné - vázána na osobu kněze, a nemůže být delegována na laické pastorační asistenty". Papež Benedikt XVI. dále připomněl potřebu obnovy vysluhování svátosti smíření. Schopnost uznat svou vinu je zásadním předpokladem nejen k přijetí této svátosti, ale je také elementární složkou lidství, neboť, kdo nevidí svou vinu, je nemocný, ale stejně tak důležitá je osvobozující zkušenost přijetí odpuštění. Právě tady - připomíná papež - se víra stává vskutku osobní, a neskrývá se do pouze kolektivního cítění."

Švýcarští biskupové tak dnes ukončili návštěvu ad limina apostolorum, kterou museli za pontifikátu Jana Pavla II. v únoru roku 2005 přerušit z důvodu papežovy zdravotní indispozice.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 9. 11. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci