Otázka pro mgr. Martina Horálka, mluvčího ČBK

10. 4. 2006  Filip Sklenář


Deník Metro ho požádal o vyjádření k obsahu a činnosti extremistické webové stránce Katolík revue.

 

Pane magistře, je církev srozuměna s činností elektronického periodika Katolík revue?

 

O provozu této webové stránky víme, ale katolická církev se od jejího obsahu jednoznačně distancuje. Její autoři názorově inklinují k takzvanému Bratrstvu svatého Pia X. Roku 1988 udělil bez souhlasu Svatého stolce arcibiskup Lefebvre svěcení čtyřem biskupům včetně současného představeného " bratrstva". Za to byl exkomunikován i s biskupy. Tento stav trvá dodnes - členové této skupiny tedy nejsou příslušníky katolické církve.

 

Jak se církev staví k činnosti stran personálně propojených s Katolík revue?

 

Římská církev s těmito stranami nikdy nic společného neměla a ani mít nechce. Katolická církev se na druhém Vatikánském koncilu vydala cestou dialogu, pozorného naslouchání lidem jiných vyznání i nevěřícím a cestou otevřenosti. V tomto směru bude pokračovat i nadále.

 

(Převzato z monitoringu médií TS ČBK ze dne 6. 4. 2006
Pro Listář vybral mgr)
 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci