Papežský titul Patriarcha Západu

24. 3. 2006  František JirsaPapežská rada pro jednotu křesťanů vydala prohlášení, ve kterém objasňuje vynechání titulu papeže "Patriarcha Západu" v letošním vydání papežské ročenky "Annuario Pontificio".

Vatikán/VIS, RV: Papežská rada pro jednotu křesťanů ve svém prohlášení uvádí, že východní Patriarcháty, které vznikly po koncilech v Konstantinopoli a v Chalcedonu ve 4. a 5. století, byly vztaženy k přesně vymezeným teritoriím, zatímco území římského biskupa nebylo takto ohraničeno. Označení Patriarcha Západu bylo papeži přisuzováno především na Východě, zatímco na Západě bylo zvykem označovat tři petrovské biskupské stolce: Římský, Alexandrijský a Antiochijský. Petrův stolec pak byl na koncilech v Konstantinopoli v 9. století, na Lateránském koncilu (1215) a na koncilu ve Florencii (1439) nazýván jako první z pěti patriarchátů, aniž by však použil titulu Patriarcha Západu. Tento titul se objevoval velmi zřídka, používal ho např. papež Teodor I. r.642, v Papežském anuáriu se objevil poprvé až v roce 1863.

Termín "Západ" se dnes běžně vztahuje ke kulturnímu kontextu neomezenému jen na západní Evropu, ale zahrnujícímu rovněž severní Ameriku, Austrálii a Nový Zéland, takto se vymezuje od jiných kulturních kontextů, uvádí prohlášení. "Pokud bychom si přáli dát termínu "Západ" smysl použitelný v církevním právním jazyku, mohl by být chápán jen ve vztahu k latinské církvi." Titul "Patriarcha Západu" by takto uváděl specifický vztah římského biskupa k latinské církvi a jeho jurisdikci nad ní.

Vzhledem k tomu, že titul "Patriarcha Západu" nebyl nikdy příliš jasný, jeví se dnes jako nepoužitelný. Současně s ohledem na II. vatikánský koncil je třeba připomenout, že katolická církev nalezla formou biskupských konferencí a jejich mezinárodní spoluprací kanonickou strukturu, která nejlépe vyhovuje potřebám dnešní latinské církve."

Prohlášení uzavírá: "Opuštění titulu "Patriarcha Západu" nijak nemění uznání starých patriarchálních církví. Vynechání tohoto titulu pouze vyjadřuje historické a teologické skutečnosti a současně může být užitečné pro ekumenický dialog."

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 23. 3. 2006
Pro Listář vybral mgr
Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci