Polský kněz, odhalující agenty tajné policie v kléru, 
  má zmlknout

25. 10. 2006  čtk


 

Polský páter Tadeusz Isakowicz-Zaleski, který proslul senzačními odhaleními údajných spolupracovníků komunistické tajné policie v řadách katolického kléru, má zmlknout. Jeho nadřízení z krakovského arcibiskupství mu uložili zdržet se dalších veřejných prohlášení o stycích duchovních se Státní bezpečností, protože pohoršují věřící a narušují jednotu církve.

Podle krakovské kurie se prý Isakowicz-Zaleski chová "jako inkvizitor, nemilosrdný a bezohledný žalobce". Přisadil si i polský primas, kardinál Józef Glemp, který pátera označil za "nadestébáka", který "stopuje duchovní po celém Polsku", aby je pohanil ve své knize.

Na obranu umlčeného kněze však pozdvihli hlas jeho přátelé z disentu."Metody, jakými je umlčován kněz Tadeusz, budí odpor. Nazývat pronásledovaného pátera inkvizitorem, nemilosrdným a bezohledným žalobcem a 'nadestébákem' je nespravedlivé a uráží to i osobní důstojnost duchovního, který byl zbaven základního práva na obranu," praví se v petici, která byla dnes zveřejněna na internetu.

Katoličtí biskupové mezitím přislíbili zřídit komisi historiků, která by měla probádat ožehavé téma "výjimečných případů spolupráce duchovních s komunistickými tajnými službami". Názory prelátů na lustrace duchovních byly doposud značně rozdílné.

Podle primase Glempa církev nechce nic skrývat, ale nelze připustit, aby trpěli nevinní, jak se podle něj vinou Zaleského stalo. Podle přímého nadřízeného Zaleského, kardinála Stanislawa Dziwisze, páter překročil své kompetence, když se pustil do "divoké lustrace", v níž však pro mnohé nařčené už pouhé podezření znamená i odsouzení.

Páter dostal už v květnu pokárání, ale o měsíc později se s kardinálem Dziwiszem dohodl, že bude moci ve svých výzkumech pokračovat. Počátkem října pak předal krakovskému nakladatelství Znak rukopis své knihy o kléru a tajné policii. Ujišťoval přitom, že "knížka není o agentech v sutanách", ale o pronikání tajné policie do církve.

Není jisté, zda kniha za nynější situace uzří světlo světa, ale farář dříve tvrdil, že ji vydá na svou odpovědnost. Samo nakladatelství se vyjádřilo, že práce nad knihou potrvá ještě několik měsíců a že rukopis bude nejprve předložen kardinálu Dziwiszovi.

Katolická církev, ke které se hlásí více než 95 procent Poláků, se těšila silnému vlivu i v komunistickém Polsku. Mnohdy sehrávala roli prostředníka mezi režimem a protikomunistickou opozicí, kterou podporovali i mnozí kněží. Historici však odhadují, že se komunistické bezpečnosti podařilo naverbovat jako spolupracovníky na 1500 duchovních.

 

(Převzato ze serveru worship.blog.cz
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci