Polští biskupové se vyjádřili ke spolupracovníkům tajné policie v řadách církve

12. 3. 2006  job


Varšava. Ve Varšavě skončilo 335. valné shromáždění polského episkopátu. Během dvoudenního setkání připravili biskupové mimo jiné list k prvnímu výročí smrti Jana Pavla II. Krakovský arcibiskup Stanislaw Dziwisz na tiskové konferenci zdůraznil velkou pozornost věnovanou prvnímu výročí smrti polského papeže:

„Polský národ chce ještě jednou projevit lásku a vděčnost památce Svatého otce, který od nás odešel – ale zároveň věří, že ve společenství svatých zůstal s námi. Zanechal nám svůj odkaz. Dědictví Jana Pavla II. máme nyní ve svých rukou - je to především úcta k člověku.“

Polští biskupové zveřejnili také prohlášení o duchovních, kteří spolupracovali s tajnou policií minulého režimu. Zdůraznili v něm, že v atmosféře podezření a pomluv, která doprovází postupné zveřejňování materiálů tajné policie, zůstává platný křesťanský postoj spojující svědectví pravdy s úctou k důstojnosti člověka. Hovoří mluvčí polské biskupské konference, P. Józef Kloch:

„Dramatická zkušenost polských dějin dokládá, že v systému lámajícím lidská svědomí zklamali důvěru i někteří představitelé církve. Chceme nad tím vyjádřit politování a prosíme o odpuštění zejména ty, kdo byli poškozeni a trpěli kvůli nim.“

Polští biskupové na svém zasedání dále připravili list kněžím, ve kterém kladou důraz na stálou formaci. Jak vysvětlil biskup Andrzej Suski, cílem dokumentu je povzbudit k větší odpovědnosti za kněžskou formaci, protože na ní do značné míry záleží podoba pastorační práce.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 9. 3. 2006
Foto P. Józefa Klocha převzato z www.episkopat.pl)

 

 


Související články: 

Polská odvaha

Vlk: Lustrace kněží nejsou zapotřebí

Komise pro vyšetřování spolupráce duchovních s tajnou policií


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci