Polští biskupové se vyjádřili ke spolupracovníkům tajné policie v řadách církve

12. 3. 2006  job


Varšava. Ve Varšavě skončilo 335. valné shromáždění polského episkopátu. Během dvoudenního setkání připravili biskupové mimo jiné list k prvnímu výročí smrti Jana Pavla II. Krakovský arcibiskup Stanislaw Dziwisz na tiskové konferenci zdůraznil velkou pozornost věnovanou prvnímu výročí smrti polského papeže:

„Polský národ chce ještě jednou projevit lásku a vděčnost památce Svatého otce, který od nás odešel – ale zároveň věří, že ve společenství svatých zůstal s námi. Zanechal nám svůj odkaz. Dědictví Jana Pavla II. máme nyní ve svých rukou - je to především úcta k člověku.“

Polští biskupové zveřejnili také prohlášení o duchovních, kteří spolupracovali s tajnou policií minulého režimu. Zdůraznili v něm, že v atmosféře podezření a pomluv, která doprovází postupné zveřejňování materiálů tajné policie, zůstává platný křesťanský postoj spojující svědectví pravdy s úctou k důstojnosti člověka. Hovoří mluvčí polské biskupské konference, P. Józef Kloch:

„Dramatická zkušenost polských dějin dokládá, že v systému lámajícím lidská svědomí zklamali důvěru i někteří představitelé církve. Chceme nad tím vyjádřit politování a prosíme o odpuštění zejména ty, kdo byli poškozeni a trpěli kvůli nim.“

Polští biskupové na svém zasedání dále připravili list kněžím, ve kterém kladou důraz na stálou formaci. Jak vysvětlil biskup Andrzej Suski, cílem dokumentu je povzbudit k větší odpovědnosti za kněžskou formaci, protože na ní do značné míry záleží podoba pastorační práce.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 9. 3. 2006
Foto P. Józefa Klocha převzato z www.episkopat.pl)

 

 


Související články: 

Polská odvaha

Vlk: Lustrace kněží nejsou zapotřebí

Komise pro vyšetřování spolupráce duchovních s tajnou policií


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci