Pořad o P. Přemyslu Coufalovi

16. 3. 2006  Martina Jandlová


 

Letos uplynulo 25 let od zavraždění tajně svěceného moravského kněze P. Přemysla Coufala v Bratislavě. Jeho případem se právě začal zabývat slovenský Ústav pamäti národa. O známých i neznámých okolnostech tohoto úmrtí bude Marie Blažková rozmlouvat s P. Františkem Líznou, přítelem zesnulého kněze. Více v relaci "Všimli jsme si" v pátek 17.3. v 16.00 hodin na Radiu Proglas.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 13. 3. 2006
Pro Listář vybral hm
Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000
Foto převzato z www.szcpv.szm.sk)

 

 

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci