Povede olomouckou teologickou fakultu žena?

2. 6. 2006  Martina Vysloužilová


 

Moderátor (Martin Musial):

Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci možná přece jenom povede součastná proděkanka Gabriela Ivana Vlková. I když ji kongregace pro katolickou výchovu v Římě, do funkce děkanky nedoporučila, možná názor změní. Doufá v to olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který odeslal do Říma žádost, aby se kongregace návrhem znovu zabývala. Podpořil ho i akademický senát fakulty.

 

Akademický senát Fakulty zvolil Vlkovou děkankou v dubnu. Kongregace v Římě ji ale na tento post nedoporučila. A to proto, že má krátkou praxi a málo publikací. Podle arcibiskupa Jana Graubnera, ale v Římě neměli dostatečné informace.

 

Jan Graubner, velký kancléř Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci:

Zjistili jsme, že se stalo určité nedopatření, protože jsme jim vůbec neposlali seznam jejich publikací. Já nemám jistotu, jak dopadne odpověď. Ale naději mám.

 

Arcibiskup, ale připustil, že Řím není zvyklý jmenovat děkany, kteří docenty nejsou. Věří ale, že dokumenty kongregaci přesvědčí.

 

Gabriela Ivana Vlková, proděkanka Cyrilometodějské fakulty UP v Olomouci:

Tak já samozřejmě budu respektovat rozhodnutí kongregace. Já jsem ochotna skutečně přijmout, jakýkoliv závěr a respektovat ho, protože to jsou prostě pravidla hry.

 

Ani vysokoškolský zákon, nestanovuje pravidla, jakou publikační činnost, či praxi, by měl přesně dosáhnout kandidát na děkana. Mohl by se jim stát, dokonce i student.

 

Lubomír Dvořák, rektor UP v Olomouci:

Je tam samozřejmě problém, který vyplývá ze statutu Cyrilometodějské teologické fakulty, že souhlas kongregace je nutný.

 

Senátoři fakulty, zatím nového kandidáta nehledají.

 

Pavel Černuška, předseda Akademického senátu, Cyrilomet, teol. fak. UP v Olomouci:

Akademický senát, přijal informaci od pana arcibiskupa Graubnera. A jednoznačně se rozhodl na tom, že vyčká spolu s ním, na informace od kongregace ve Vatikánu.

 

Pokud by kongregace se senátory souhlasila, byla by proděkanka Vlková první ženou, v historii českých katolických, teologických fakult v této funkci.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 1. 6. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci