Prohlášení pravoslavných na podporu Benedikta XVI.

5. 10. 2006  (mig)


 

Moskva/Istanbul. Před několika dny skončilo plenární zasedání smíšené teologické katolicko-pravoslavné komise v Bělehradě s poměrně povzbudivými vyhlídkami na konkrétní kroky směrem k jednotě. Jedním z nich bude podepsání společné deklarace mezi konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. a Benediktem XVI. během jeho listopadové návštěvy v Turecku.

Bělehradské zasedání navazovalo na bouři protestů radikálních islámských kruhů proti papeži Benediktu XVI. Reakce, jinak velmi rozrůzněného, pravoslavného křesťanství na útoky některých islámských kruhů proti papeži jsou jednoznačné a stojí za povšimnutí. Moskevský patriarchát vydal prostřednictvím igumena Filareta Bulekova, stálého pozorovatele při Radě Evropy ve Štrasburku prohlášení, ve kterém se praví, že "reakce islámských kruhů na přednášku Benedikta XVI. jsou neadekvátní a politizované". Publikoval ji ruský deník Viadomosti". Igumen Bulekov označuje za "neadekvátní silné reakce některých kruhů muslimské komunity na papežovu promluvu k univerzitnímu publiku v rámci soudobého teologického dialogu". Podle představitele moskevského patriarchátu se nejednalo o "nesouhlas představitelů jednoho náboženství s teologem, který vyjadřuje svůj postoj k jiné náboženské víře, ale o politizující interpretaci náboženské promluvy". Igumen ruské pravoslavné Církve říká, že "nenáboženský charakter těchto protestů, laděných nepřátelsky k dialogu, se projevil v jejich tvrdosti a agresivitě a rovněž ve skutečnosti, že lidé, kteří vyšli na náměstí před televizní kamery, vůbec neznali obsah papežovy promluvy, ale vycházeli z neúplných a z kontextu vytržených informací". Dosud se - pokračuje prohlášení moskevského patriarchátu - na křesťanské straně nikdy neobjevily podobné formy protestů tak násilných jako tyto, a proto - obrací se představitel moskevského patriarchátu k muslimskému světu - "Chcete-li, aby vás Evropa a křesťanství chápali a slyšeli, sejděme se na půli cesty k dialogu, který bude upřímný."

Kromě moskevského patriarchátu vystoupil včera osobně i Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. na tiskové konferenci v sídle patriarchátu v Istanbulu. "Jsem si jist - řekl Bartoloměj I., - že Benedikt XVI. nechtěl ve své promluvě urazit naše muslimské bratry a sestry, jak to ostatně řekl i on sám. A pokud po jeho přednášce v Řeznu vznikly nějaké problémy mezi katolickou církví a islámem, potom jeho návštěva v Turecku bude správnou příležitostí k odstranění nedorozumění a zdůraznění dialogu mezi monoteistickými náboženstvími." Cařihradský patriarcha dále řekl, že "věří, že Benedikt XVI. bude během své návštěvy jako obvykle hovořit ve prospěch náboženské svobody a lidských práv" a jménem pravoslavné církve v Turecku Bartoloměj I. dodal: "My nechceme nic jiného než svoje práva, kterých se už celá desetiletí domáháme." Turecká vláda totiž upírá pravoslavné církvi statut právní subjektivity. V roce 1971 bez vysvětlení uzavřela jedinou teologickou pravoslavnou školu, a od té doby na žádosti patriarchy o její opětovné otevření vůbec neodpovídá. Patriarcha Bartoloměj však přesto věří, že cesta Benedikta XVI. bude přínosem pro vzájemný dialog mezi křesťanstvím a muslimským světem a že by mohla napomoci i k uznání svobod a práv náboženských menšin v Turecku, zvláště v souvislosti s možným vstupem Turecka do Evropské unie.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 1. 10. 2006
Pro Listář vybral mh
Foto ekumenického patriarchy Bartoloměje I. převzato z www.lsparnas.gr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci