Průvod homosexuálů ve Svatém městě se nekonal

16. 11. 2006  (rc)


 

Ve čtvrtek 9. listopadu byl na poslední chvíli stažen pochod homosexuálů Jeruzalémem. Poslední argument uplatnily bezpečnostní síly, které upozornily, že nemají dost lidí, aby čelili očekávaným nepokojům v Gaze a ještě udržovali pořádek kolem jeruzalémského pochodu.

Pořadatelé se tedy omezili jen na shromáždění na stadionu Hebrejské university, které se konalo 11. listopadu, tj. 20. chešvanu, kdy se podle židovského pořádku čte jako sidra 18.-22. kapitola z Geneze včetně vyprávění o zkáze Sodomy a Lotově záchraně. Sešlo se pouze 1000 účastníků, které střežilo 3000 policistů.

 *          *          *

Proti pochodu se nakonec postavil i Vatikán. Vatikánská tisková kancelář vydala nótu, jež upozorňuje, že při minulých přehlídkách byly systematicky uráženy náboženské hodnoty. Vatikán v ní vyslovuje nesouhlas s touto iniciativou, která představuje "tvrdý útok na cítění milionů židů, muslimů a křesťanů, kteří uznávají posvátný charakter města Jeruzaléma a žádají, aby jejich přesvědčení bylo respektováno".

Apoštolská nunciatura v Izraeli vyzvala izraelské ministerstvo zahraničí, aby úřady "zabránily necudným přehlídkám a jakýmkoli akcím, jež urážejí cítění náboženských komunit sídlících v Jeruzalémě". Odvolala se tak na společnou deklaraci Komise Svatého stolce pro náboženské vztahy se židy a hlavního izraelského rabinátu ze října 2004.

 *          *          *

"Průvod homosexuální pýchy" se měl v Jeruzalémě konat v létě, ale zastavily ho boje v jižním Libanonu a severním Izraeli. Nyní se má konat v pátek 10. listopadu. Proti konání průvodu se postavili ortodoxní židé a muslimové. Námitky má i policie a její pomocné civilní organizace. Narůstají obavy, že průvod vyostří vztahy mezi židy a muslimy, kteří budou označovat právě sionismus za příčinu znesvěcení Svatého města. Podobné námitky má primátor Jeruzaléma Uri Lupoljanski.

Ortodoxní židé argumentují, že tímto pochodem "bude Bůh velmi uražen". Stavějí a zapalují na ulicích barikády.

I liberální list Haárec uveřejnil komentář, kde se říká, že v tomto případě "nejde ani o menšinová práva, ani o svobodu vyjadřování a shromažďování, ale o úmyslné pošlapávání náboženského a mravního cítění lidí v Jeruzalémě".

Nejvyšší soud je zahrnut protestními peticemi. Ministr průmyslu, obchodu a práce Eli Jišaj ze strany Šás vyjádřil obavu, že "homosexuální pochod zapálí celý Střední východ".

Příznivci pochodu koncem minulého týdne znesvětili synagogu Geulat Jisrael v Tel Avivu provokativními nápisy a vytloukli okna.


Zdroj: VIS, Zenit, The Telegraph, Jerusalem Post, Haárec

 

(Převzato ze zpravodajství Res Claritatis ze dne 13. 11. 2006
Pro Listář vybral dk)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci