Rabín: Antisemitismus i muslimofobie ohrožují demokracii

23. 10. 2006  Karolina Kudynová


 

O otázkách míru a tolerance mezi náboženstvími diskutovali včera společně reprezentanti buddhismu, judaismu, islámu i křesťanství na konferenci Forum 2000 na pražském Žofíně.

Zúčastnil se jí i tibetský duchovní vůdce a hlava státu dalajláma, který Prahu navštívil již pošesté.

Do diskuse o nové úloze náboženství přispěl i norský rabín z Izraele Michael Melchior.

"Antisemitismus i muslimofobie jsou ohrožením demokracie a lidských svobod," řekl Melchior před několika stovkami účastníků konference z různých kontinentů. Vyslovil hluboké přání nad usmířením mezi zástupci různých náboženských skupin. "Je důležité udělat vše pro to, aby náboženství bylo řešením a nikoli zdrojem problémů a svárů. Vidím naději, protože zdi nenávisti se postupně boří," řekl rabín.

"Doufám ve vyřešení konfliktu mezi židy a muslimy, aby bylo inspirací pro ostatní lidi a celém světě. Židé, muslimové i křesťané umírají, protože náboženství především využívají mnozí politici k ospravedlňování svých zájmů," dodal.

S ním souhlasil i prezident Arabského amerického Institutu James Zogby, který přijel do "srdce Evropy" z USA. "Náboženství je zneužíváno jako dogma. Lidé si berou do úst Ježíše, Mohameda, i Nejvyššího, aby utlačovali druhé. Připadají si nadřazení. Ale pýcha a jistota si sám sebou jsou odedávna nejnebezpečnější hrozbou," řekl Zogby. Řešení vidí v globální koexistenci a toleranci mezi jednotlivými náboženskými skupinami.

"Kdybyste žili tak dlouho ve společenské izolaci, jako muslimové, byl by pro vás pochopitelnější, jak se jejich zástupci na celém světě asi cítí," řekl člen malajského parlamentu Zaid Ibrahim, který reprezentuje tuto zemi jako vedoucí meziparlamentního výboru při organizaci ASEAN v Barmě, která se zasazuje za demokratické reformy v Barmě.

Mezi řečníky byl i katolický duchovní Tomáš Halík. Diskusi sledovala i socioložka Jiřina Šiklová a mecenáška umění Meda Mládková "Myslím, že má konference velký význam. Musíme skutečně více přemýšlet o tom, jak tento svět zlepšit a nenávist zmenšit," řekla Právu.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 11. 10. 2006
Pro Listář vybral dk)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci