Rozhodnutí papeže o změně 
  v překladu konsekračních slov

30. 11. 2006  Jiří GračkaPodle nařízení papeže Benedikta XVI. bude formulace "za všechny" v konsekračních slovech eucharistické modlitby, pronášenými nad kalichem, nahrazena slovy "za mnohé", která odpovídají původní biblické tradici i latinským liturgickým textům. Tato změna však neznamená posun v katolické nauce, podle které Kristus zemřel za všechny lidi.

 

Vatikán: Informaci o papežově rozhodnutí uvedl v dopise ze 17.10.2006 určeném všem předsedům biskupských konferencí kardinál Francis Arinze, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V dopise také zmiňuje, že ke změně nedojde ihned, ale objeví se v nových překladech Římského misálu, které nejprve projdou schválením biskupských konferencí a Apoštolského stolce.

Změna v konsekračních slovech se bude týkat všech misálů, ve kterých byl při překladu po II. vatikánském koncilu latinský výraz "pro multis" v proměřovacích slovech nad kalichem nahrazen formulací "za všechny". V češtině zní příslušná část konsekračních slov "Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů". Podobný překlad obsahují například i mešní řády anglické ("for all") či německé ("für Alle"). Naopak například francouzské liturgické texty uchovaly původní latinskou podobu a obsahují "pour la multitude". Podle biblistů a odborníků na starověké jazyky přitom původní aramejský výraz nese jak význam "mnoho", tak "všichni".

Změna je výsledkem spolupráce Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a Kongregace pro nauku víry, které v loňském roce obeslaly biskupské konference žádostí o jejich názor na tuto otázku. Vyhodnocení odpovědí byla předána papeži a výsledek jeho rozhodnutí je obsahem dopisu, který kardinál Arinze v říjnu zaslal všem biskupským konferencím (anglické znění dopisu naleznete ZDE).

Kardinál také v dopise ujišťuje, že dosavadní užívání obratu "za všechny" v žádném případě nemá za následek neplatnost mše svaté. Tento obrat podle něj "vyjadřuje víru církve, že Kristus zemřel na kříži za všechny lidi (srv. 2 Kor 5,14n)". V závěru dopisu kardinál Arinze vyzývá ty biskupské konference, které užívají liturgických textů s formulací "za všechny", aby na svých územích v následujících letech podnítili katecheze a připravili tak věřící na změnu liturgického textu.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 23. 11. 2006
Pro Listář vybral mh
Foto kard. Arinze převzato z www.vcnet.com)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci