Sjednocení ruské pravoslavné církve na dosah

13. 11. 2006  (job)


 

Moskva. V Kolíně nad Rýnem skončilo setkání komise pro smíření Moskevského patriarchátu s Ruskou pravoslavnou církví v zahraničí. Na zasedání bylo sjednáno, že k poslednímu aktu sjednocení obou částí ruského pravoslaví dojde příští rok. Z Moskvy telefonuje Wojciech Raiter:

"Obřad podpisu kanonického aktu o jednotě proběhne pravděpodobně v Moskvě. Přesné datum bude stanoveno na prosincovém zasedání Synodů obou církví. Dva roky usilovné práce komise pro smíření přiblížily okamžik definitivního sjednocení po letech rozdělení, které trvalo od doby bolševické revoluce. Problémy spojené s regulací statutu duchovních, kteří odešli do pravoslavných církví jiných jurisdikcí, by neměly stát v cestě definitivního sjednocení. Lze si jen přát, aby se sjednocení ruského pravoslaví netýkalo jen vnitřní sféry ruského národního smíření, jak to často slyšíme z úst ruských pravoslavných hierarchů, ale aby se pozitivně odrazilo také na procesu smíření se západními křesťany."

  

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne  27. 10. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci