Skok do tmy

21. 6. 2006  Otakar Aleš KuklaPřed třiadvaceti lety, ve středu 13. dubna večer, v Praze na Smíchově, z horního patra secesního domu, vyskočila do temné noci mladičká dívka...
Lidé z okolí ji znali jako laskavou, zdvořile usměvavou, plachou.
Milovala život a toužila jej naplnit tím, že jej odevzdá Bohu i ostatním…


Tuto událost zaznamenal v jednom ze zastavení Křížové cesty v detailu Dívenky s medvídkem v Praze - Lhotce mistr Stádník.
Její jméno je Jitka.
Letos by jí bylo čtyřicet tři let….
Na útržcích papíru zanechala z osudných minut před smrtelným skokem skizzy veršů, črtané tužkou rychle, horečně, roztřeseným písmem. Prostupovalo jimi i jakési úzkostné volání, znejistělá a přesto vroucí modlitba:


"…Ty jediný
jsi bez viny
Tvou vůli a myšlenky Tvé
chtěla bych znátV Tvých očích soucit hoří
a jako v moři
se utají mé duše kříž
když ruku svou
mi nabízíšmůj pohled
který se
už za chvíli
s pohledem Tvým setká
…"
-
"
teď radši umřu
než vzdát se
lásky k Tobě
…"


"… Jen několik již chvil
mi zbývá
naposled kdosi píseň zpívá
a potom
okno rozbité
a hlava roztříštěná
se v hrob ponoří
a všechno skryje
hlína


Já odcházím z těch
létajících střel
a barevné světlo západu
mne láká
tak jako ptáka
unaví
zvlhlá zem
a letí ven
kde bolest
opouští
a v houští
číhá lev
…"
____

….Jeli jsme na pohřeb do strašnického krematoria. byl to pohřeb bez kněze, pohřeb sebevraha. Nemohl jsem usnout. Co všechno se může odehrát v duši člověka? Kde je míra tísně, kterou je člověk schopen unést? … Kdo je oprávněn vynést soud?..... Život má plno zákrutů a smrt je lstivá, ne vždy jsme připraveni na nepředvídané situace, leccos zaskočí a vyrazí dech. Propast, která je v nás nezmizí, zapřeme-li sami sobě její existenci - jenom nebezpečí pádu se tím zvýší….

Vladimír Holan kdysi napsal tyto verše:

"Možná, že démoni mohou proniknout zdmi,
možná, že smrt opravdu vstupuje okny,
ale zavřenými dveřmi mohl vstoupit
jen Ježíš Kristus…
(Mors ascendit per fenestras)


Motivy sebevražd bývají rozmanité ….
Myslím, že v tuto chvíli však není na místě posuzování a diskuse, zaujímání stanovisek k obecným otázkám. Jen modlit se je třeba… - a vkládat do modliteb také jméno této navždy mladé a milující dívky: JITKA.

"Pane, prosíme Tě za duši a spásu Tebe i lidi milující služebnice Jitky. Zachraň ji k věčné radosti a životu věčnému. Amen."

 

(Převzato z Dopisů pro mladé křesťany.
Pro Listář vybral mgr.
Článek byl upraven a zkrácen.)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci