Školáci jdou po stopách slovanských věrozvěstů

7. 8. 2006  (ben)


 

Suchá Loz - Pro ojedinělý tábor se letos rozhodlo přes pět desítek dětí z římskokatolické farnosti Bánov. Ta se letos nechala inspirovat výlety Skautského střediska Suchá Loz a navrhla netradiční spojení.

" Jde o osmidenní pobyt v rekreačním středisku Lubná s prvky skautingu a náboženské výchovy. Zaměřen je jak na poznání přírody a život v ní, tak na mravní hodnoty. Hlavní náplní a stěžejním tématem je však seznámit děti s historií, která se na našem území odehrála - s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu," prozradil sucholozský starosta Petr Gazdík, který má spolu s bánovským farářem Petrem Bulvasem tábor na starosti.

Mladí táborníci tak od soboty putují po stopách dvou slavných osobností a zároveň pronikají do života slovanských předků. " Každé ráno společně projdeme pomyslnou bránou času a ocitneme se v dávné minulosti. V rámci nejrůznějších činností děti poznávají jejich život: jaké uctívali bohy, jaká znali řemesla nebo vařili jídla," popsal páter Bulvas, který na táboře představuje hlavního stařešinu.

Kromě učení základů latiny, návštěvy Velehradu, archeoskanzenu či starobylého dřevěného kostelíka v Modré se děti věnovaly výrobě přírodního oltáře, odlévání svíček a mnoha dalším nevšedním činnostem a hrám.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 4. 8. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci