Slavná pouť na Velehrad letos začíná už v zimě

25. 1. 06 Miloš Lunda 


 

Velkomeziříčsko - Většina lidí má pouť na Velehradě spojenou s létem, s volným červencovým dnem na svátek svatých Cyrila a Metoděje. Málokdo však ví, že začíná svou první etapou už v únoru na trase z Levého Hradce do Prahy. Zúčastnit se jí letos chtějí katolíci i z Velkomeziříčska.

 

Přípravy na pouť vrcholí 

Zatím se přihlásilo deset lidí středního věku. Jsou mezi nimi i děti. Malý mikrobus má ještě několik volných míst. "Zajistili jsme malý mikrobus a doprovodné vozidlo. To poveze zavazadla i unavené poutníky. Bude s námi i zdravotník, aby poskytl v případě potřeby první pomoc. Je třeba mít s sebou jídlo na celý den, peníze, osobní doklady, spacák, karimatku, pláštěnku, modlitební knížku a růženec", zve na pouť velkomeziříčský děkan Jan Peňáz. Do Říma, Mariazell, Lourdes nebo na jiné slavné světové poutní místo se nemůže vypravit každý a chodit tam každý rok. Velehrad jako centrum cyrilometodějské tradice a historické Velké Moravy se stal významným poutním místem hlavně pro všechny slovanské národy. "Velehrad je pro většinu z nás snáze dosažitelný než Řím nebo Fatima. Papežovým jmenováním svatého Cyrila a Metoděje za patrony Evropy se Velehrad stal právem místem evropského významu a náš národ plnohodnotným členem rodiny evropských národů. Proto bychom měli chodit na Velehrad", vysvětluje Páter Peňáz.

 

 

P. Jan Peňáz (vlevo)

Foto převzato z www.signaly.cz

 

Pouť je modlitba nohama 

Mnozí považují pěší pouť na Velehrad v dnešní moderní době za nesmysl, přežitek nebo projev bláznovství. Věřící to ale vnímají jinak. "Pěší pouť je radostí pro všechny, pro poutníky i pro lidi, kteří je očekávají a přijmou do svých domovů. Pouť je modlitba nohama a prosbou u našich patronů za vlast, Evropu, církev a svět, za obnovu víry v našem národě," říká meziříčský kněz. Levý Hradec poblíž Prahy byl místem volby prvního českého biskupa svatého Vojtěcha. Také se zde sloužily bohoslužby ve staroslověnštině. Šestá pěší pouť věřících na Velehrad a zároveň dvacátá pátá etapová pouť z Levého Hradce začne v sobotu 11.2.2006 o půl desáté. Potom se jednou za měsíc vždy v sobotu půjde po etapách pěšky na Moravu do cíle na Velehradě. Z Velkého Meziříčí až na Velehrad povede pouť velkomeziříčský farář Jan Peňáz.

 

(Převzato z Novin Žďárska ze dne 19. 1. 2006
Pro Listář vybral mgr)

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci