Spory o sv. Michala neustávají

7. 7. 2006  Martina KlapalováKřišťálový svět - V kostele, kde kázal Jan Hus, bude muzeum skla

 

PRAHA V kostele sv. Michala u Staroměstského náměstí, v jehož chrámové lodi před 604 roky kázal mistr Jan Hus, bude do dvou let muzeum českého skla Křišťálový svět. Tak rozhodl o budoucím využití jeho majitel, tedy vedení společnosti Michal Praha (dceřinné společnosti Kontakt Moravia). Ta před rokem sakrální památku od státu odkoupila. Proti prodeji v nedávných dnech proběhly tři protestní demonstrace vysokoškolských studentů před ministerstvem kultury a úřadem vlády. Nebyly první. Už v roce 1993 studenti na pražských ulicích protestovali proti zamýšlené dražbě kostela a záměru otevřít v něm banku. Odborná i laická veřejnost si nakonec vynutila, že místo banky bude kostel využit ke kulturním účelům. Paradoxně toto využití kostelu ublížilo víc.

Kvůli bombastické show o Kafkovi a národních dějinách byla podle posudku Národního památkového ústavu z roku 2003 zbořena barokní klenba, silně znehodnocena krypta a přepatrováním chrámové lodi znehodnoceno mimořádně cenné architektonické řešení vnitřního prostoru. Obludná show, v níž pražské dějiny reprezentovaly například postavy Trockého, Stalina, Gottwalda, Kafky a také Michaela Jacksona, posléze zmizela pro nedostatek zájmu. Kostel je nyní prázdný, otevřena je jen restaurace a kavárna. Problematickou rekonstrukci chce nyní znovu řešit ministerstvo kultury. A to navzdory tomu, že právě ministerstvo objekt pronajalo a kontroverzní show schválilo.

 

Nejdřív Hus, nyní křišťál

Významná sakrální památka prochází už 300 let tak pohnutým osudem, že to zastíní i vleklý a nedávno skončený soudní spor o vlastnictví katedrály sv. Víta. Střídají se v něm chvíle slávy i naprosté devastace. Před několika desítkami let pouze o dva hlasy v městské radě ušla zbourání, na začátku 90. let minulého století málem vyhořela. Přitom se jedná o vzácnou památku i významný dějinný prostor.

Barokní kostel sv. Michala má dodnes zachovaný gotický portál a románskou věž. Jeho krásu prý kdysi obdivoval císař Ferdinand. Dnes je vše jinak. Nedávná rekonstrukce firmou Michal Praha podle památkářů zabránila sice zkáze objektu, ale současně zničila velebnost interiéru. Podle Nowikovskeho ministerstvo kultury nyní vede jednání, zda bývalý kostel nevykoupí zpět. "Vyjádření v tom smyslu, že by stát chtěl objekt vykoupit zpět, není přesné," řekla ČTK mluvčí ministerstva kultury Ludmila Kadrnková. Ministerstvo se podle ní chce zasadit o nápravu škod způsobených rekonstrukcí, ale o zpětné koupi objektu se prý nejednalo. Přitom už před několika lety kvůli rekonstrukci podal trestní oznámení nynější rektor AVU Jiří Kotalík. Za viníky označil bývalého ředitele Pražského památkového ústavu Pavla Pirkla a bývalou vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jiřinu Knížkovou, kteří rekonstrukci schválili. Policisté nakonec případ odložili, aniž někoho obvinili. "Naplnilo mě to hlubokou skepsí, že se tímto způsobem dá něco řešit," řekl nedávno LN Kotalík.

 

Proti rekonstrukci kostela se stavěl i Pavel Dostál

Přitom rekonstrukci už v roce 1998 kritizoval na stránkách Práva ministr kultury Pavel Dostál a nad souhlasem dvou šéfů pražských památkářů vyslovoval podiv.

"Od počátku byli proti odborníci a instituce jako Univerzita Karlova, Akademie věd, AVU, UMPRUM a jiné. Díky stávce studentů a mediální kampani se sice zabránilo přestavbě kostela na banku, nikoli však jeho další a paradoxně ještě rozsáhlejší devastaci," uveřejnil tehdy bývalý ministr Dostál v deníku Právo.

Nowikovski nyní prohlásil, že opět chystá další přestavbu interiéru na výstavní prostory pro muzeum českého křišťálu. Nemá podle svých slov zatím peníze ani exponáty ze zápůjček. Hovořil však o dalším přepatrování chrámové lodi a nutnosti vyřešit osvětlení. Kostel má totiž zaslepená okna.

 

 

Historie kostela sv. Michala

1150 až 1200 založení jednolodního kostela (v románském a raně gotickém stylu)

14.století: z tohoto období pochází krypta, nejstarší dochovaná v Praze (podle památkářů znehodnocená přestavbou)

1400 až 1402: v kostele káže mistr Jan Hus 1620: konec všech kázání po bitvě na Bílé hoře

1786: zrušení kostela Josefem II., stává se z něj skladiště

1982: správcem se stává Státní knihovna, předchůdce Národní knihovny (záměr zřídit mobiliář se nenaplnil)

1991: do kostela se uchýlili bezdomovci, následný požár zničil krovy

1993: první protesty proti chystané dražbě, kostel nakonec vydražen nebyl

1994: pronájem firmě Michal Praha

2005: prodej kostela nájemci

2006: studentské protesty proti prodeji

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 7. 7. 2006
Pro Listář vybral mh)

  

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci