Stanovisko České biskupské konference 
k přijetí zákona o registrovaném partnerství

27. 4. 2006  Martin Horálek


 

Česká biskupská konference vydává toto stanovisko k přijetí a vyhlášení zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství:

 

Vyhlášený zákon je v rozporu s přirozeným právem a devalvuje postavení rodiny, která jako základní pilíř svobodné společnosti má v ústavním pořádku zaručenou mimořádnou ochranu.

Zákon svými důsledky neodstraňuje nerovnost, nýbrž ve skutečnosti nerovnost zakládá. Zákon o tzv. registrovaném partnerství umožňuje vznik nového a exkluzivního právního postavení (statusu) pro osoby stejného pohlaví, které se z různých příčin rozhodnou spolu žít v tzv. registrovaném partnerství. S registrací přitom zákon spojuje vznik řady práv, a to zejména vůči státu (orgánům veřejné moci).

Před přijetím tohoto zákona byla mezi spolužijícími osobami, na jejichž vztah nedopadají instituty rodinného práva, právní rovnost, neboť z principu rovnosti v právech, který zaručuje čl. 1 Listiny základních práv a svobod, vyplývá zákaz jakýchkoliv neodůvodněných privilegií.

Z opakovaných rozhodnutí Ústavního soudu České republiky (např. č. 295/1996 Sb., č. 141/1994 Sb.) jednoznačně vyplývá, že: Stát může určité skupině osob poskytnout více výhod než jiné skupině pouze za podmínky, že tak činí v zájmu zajištění svých funkcí, nesmí postupovat zcela libovolně a musí tak činit ve veřejném zájmu a blahu.

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství je v rozporu s výše uvedenou zásadou rovnosti a v rozporu se zákazem privilegií, neboť jediný předpoklad, na kterém mají být tyto svazky založeny, je, že se jedná o osoby stejného pohlaví.

Během schvalování zákona o registrovaném partnerství zazněla celá řada nesouhlasů, a to jak ze strany občanů, tak ze strany odpovědných ústavních činitelů; prezident republiky odůvodnil svoje odmítnutí tohoto zákona mimo jiné tím, že ze zákona plyne nemalé množství riskantních, nebezpečných a závažných právních důsledků.

Česká biskupská konference v souvislosti s přijetím a vyhlášením zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství vyjadřuje nesouhlas a především vyslovuje znepokojení a obavy.

(Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 26. 4. 2006
Pro Listář vybral mgr

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci