Statistické údaje o církvi za období 1978-2004

10. 5. 2006  Kateřina Rózsová Údaje zveřejnil Centrální statistický úřad církve a vyšla ve Vatikánském nakladatelství (Libreria editrice Vaticana).

 

Vatikán/RV: Katolická církev se rozvíjí hlavně v Africe a Asii. Vyplývá to z údajů vydané Statistické ročenky církve za rok 2004.

Přestože v letech 1978-2004 počet katolíků ve světě vzrostl o 45%, vzhledem k nárůstu počtu obyvatel zeměkoule se o jedno procento snížil – z 18-ti na 17%. Nejvíce katolíků přibylo v Africe, za pontifikátu Jana Pavla II. se jejich podíl v populaci zvýšil o 4,5%. Zatímco v roce 1978 představovali katolíci 1/8 obyvatel Afriky, v roce 2004 to byla už 1/6. Téměř polovina všech věřících katolické církve žije i nadále na Americkém kontinentu.

Zveřejněné statistiky ukazují také úbytek kněží, s vyjímkou Afriky a Asie. Oproti tomu přibývá trvalých jáhnů. Za období od roku 1978 do roku 2004 se jejich počet zvýšil téměř šestkrát a dnes jich na světě působí 32 tisíc.

Na druhé straně lze ve světovém měřítku zaznamenat podstatný vzrůst počtu kandidátů kněžství v seminářích. Ve srovnání s rokem 1978 se jejich počet zvýšil o 77%. Nejvíce seminaristů se připravuje ke kněžství v Africe, v Americe a v Asii.

 

(Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 3. 5. 2006
Pro Listář vybral mgr)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci