Sv. Cyril a Metoděj ukazují cestu k dialogu, řekl papež

17. 5. 2006  Kateřina Rózsová Papež Benedikt XVI. označil velkomoravské věrozvěsty za "model pro dialog mezi kulturami".

 

Vatikán/VIS: Papež ve své včerejší promluvě při převzetí pověřovacích listin nového bulharského velvyslance u Svatého stolce Valentina Bozhilova připomenul, že sv. Cyril a Metoděj jako "první evangelizátoři Bulharska stále představují model pro dialog mezi kulturami", protože díky nim se "Boží zpráva o Kristu dostala k obyvatelům střední a východní Evropy v jejich jazyce. Tím nová kultura rostla a byla živena evangeliem a křesťanskou tradicí, rozvíjená liturgií, právem a institucemi, dokud se nestala společným dědictvím všech Slovanů." Tito dva světci, "kteří překonali rozpory své doby, nám ukazují cestu k dialogu a jednotě".

"Vaše země," řekl papež novému velvyslanci, "se nyní připravuje na vstup do EU. Kvůli své historii a kultuře jsou lidé z Bulharska zváni k tomu, aby hráli důležitou roli v úloze obnovování Evropy, kde chybí dostatek duchovních impulsů." Bulharsko nyní svým vlastním způsobem přispěje ke společné stavbě. To není jen velký trh pro výměnu materiálních dober, ale také místo s duší a autentickým spirituálním rozměrem.

"V nejistém a proměnlivém světě jako je náš, se Evropa může stát svědkem a poslem živého dialogu mezi kulturami a náboženstvími. Její historie je hluboce poznamenaná válkami, ale také úsilím jim předejít."

"Svatý stolec neustává v podporování pravdivého dialogu mezi národy a náboženskými vůdci. Tento proces zahrnuje snížení násilí, které se v této době nebezpečně rozrůstá a zničení hradeb ignorance a nedůvěry, která násilí plodí," řekl Svatý otec. "Je třeba, aby se Evropa neuzavřela do sebe, ale aby podporovala rovnější šíření bohatství do světa a prosazovala opravdový rozvoj v Africe. Je třeba, aby došlo k nápravě nespravedlností, které povstávají ze současné nerovnováhy mezi Jihem a Západem, což je jeden z důvodů napětí a ohrožení míru. Nepochybuji, že vaše vláda udělá vše, aby byla poslem tolerance a vzájemného respektu uvnitř rodiny národů."

V závěru své promluvy papež pozdravil katolíky v Bulharsku a vyzval je ke spolupráci a dialogu s jinými církvemi.

 

(Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 16. 5. 2006
Pro Listář vybral mgr)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci