Sv. Řehoř Nysský

2. 3. 2006  Valere De Pryck


 

Sv. Řehoř Nysský se narodil kolem r. 331 v Cesareji v Pontu (dnešní severní Turecko) v rodině s 10 dětmi. Jeho otec Basil a matka Emmelie byli vzdělaní lidé. Celá rodina trpěla útiskem císaře Diokleciána. Řehoř byl jedním z Otců zvaných "Tři Kappadočané": on, jeho bratr sv. Basil Veliký a sv. Řehoř Naziánský. Jeho sestra sv. Makrina se stala hlavou rodiny po smrti otce v r. 341. Složila slib panenství a svým příkladem přesvědčila svou matku, aby se obrátila k ideálu odříkavého života, a založily spolu klášter na jejich pozemcích v Annesi. Řehořovi se dostalo širokého filosofického a vědeckého vzdělání v místních školách v Kappadokii, aniž by navštěvoval velké školy v Konstantinopoli a Aténách; proto také měl úctu především k řecké a pohanské civilizaci. V r. 362 se vydal do Annesi, aby se zasvětil řeholnímu životu, a přitom se neodřekl manželství. Jeho manželka mu dala syna, Cynegia. Řehoř ovdověl kolem r. 385. To vše nebránilo velkému Kappadočanovi, aby byl jmenován biskupem nysským v r. 372, na podnět jeho bratra Basila, který byl biskupem v Cesareji Kappadocké, ani v tom, aby napsal spis o panenství, kde lituje manželství, přestože mu přisuzuje hodnotu.

Byl ve stínu svého bratra sv. Basila Velikého, jehož Božskou liturgii slavíme, a plně se rozvinul až po Basilově smrti 1. ledna 379. Ve stejném roce zemřela Makrina a Řehoř se stal odpovědným za dědictví svých dvou učitelů. Od této chvíle byly jeho pastorační a teologické aktivity stále plodnější. Účastnil se ekumenického koncilu v r. 381 v Konstantinopoli, kde jeho kariéra dosáhla vrcholu.

Od r. 386, kdy se odpoutal od kontroverzních dogmatiků druhého nicejského koncilu, se stále více obrací k vnitřnímu životu a vytváří nesrovnatelnou duchovní doktrínu, kde se dokonalost chápe jako pokrok spočívající na Písmu a učení sv. Pavla. Naposled se s ním setkáváme na synodě v Konstantinopoli v r. 394.

Umírá pravděpodobně v r. 395 ve věku 65 let.

 

(Převzato z Missive, leden 2006 č. 267
Přeložila ing. Lydie Čechová)

 


DISKUSE
Pokud chcete reagovat na tento článek, můžete tak učinit zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci