Svatý stolec připomíná 50. výročí Maďarské revoluce

27. 10. 2006  (job)


 

Vatikán. Památka na události, které se odehrály přesně před padesáti lety v Budapešti je stále živá. Během několika dní vedly ke smrti a zmrzačení tisíců lidí - píše Benedikt XVI. v listu maďarskému prezidentovi. Poselství k výročí Maďarské revoluce předal osobně děkan kardinálského kolegia, kard. Angelo Sodano, který se jako papežský legát účastní oslav půlstoletí povstání krvavě potlačeného sovětskými vojsky.

Svatý otec připomíná, že jeho předchůdce, Pius XII. čtyřikrát veřejně vystoupil s žádostí, aby mezinárodní společenství uznalo právo Maďarů na sebeurčení.

Revoluce roku 1956 byla zábleskem naděje na nápravu situace v Maďarsku, zdůrazňuje to o. Adam Somorjai, benediktin z vatikánského státního sekretariátu. Všímá si také, že v době bojů se mnoho lidí vrátilo k církvi.

"23. října je liturgická památka sv. Jana Kapistrána, jednoho z našich společných svatých. Zemřel v bitvě proti Turkům u Bělehradu a přesně o pět set let později došlo k revoluci proti komunismu. Maďarská revoluce byla instinktivním odmítnutím toho, co bylo národu vnuceno proti jeho vůli."

Maďarská revoluce vypukla 23. října 1956. Na požadavek svobody a demokracie odpověděla politická strana, policie a vojsko ostrou palbou do demonstrantů shromážděných před budovou státního rozhlasu. Maďarským komunistům nepomohlo rozhodnutí povolat do čela reformistu Imre Nagye, který krátce předtím upadl v nemilost. Revoluce se šířila z Budapešti do celé země. Západní svět zůstal v roli pozorovatele, řada intelektuálů podezřívala revoltu z návratu k fašismu. Jediný autoritativní hlas se ozval z Vatikánu.

"Na duši tíží význam truchlivých maďarských událostí. Obecné spontánní pohnutí na celém světě ukazuje, jak je nezbytné a naléhavé vrátit svobodu národům, které o ni byli připraveni. Bože, Bože, Bože, kéž zazní toto nevýslovné jméno, zdroj všeho práva, spravedlnosti a svobody, v parlamentech a na náměstích, v domech i dílnách, na rtech intelektuálů i dělníků, v tisku i v rozhlase."

Imre Nagy ohlásil vystoupení Maďarska z Varšavského paktu a neutralitu, ta ovšem neměla dlouhého trvání. Osudy země zpečetil příjezd sovětských tanků 4. listopadu. Nagy nežil o mnoho déle než vzpoura, byl uvězněn a zavražděn, stejně jako tisíc dalších mrtvých. 200 tisíc lidí odešlo za hranice, 20 tisíc bylo zatčeno a stovky z nich byly mučeno a zabito.

 

(Převzato z vysílání Radia Vaticana ze dne 23. 10. 2006
Pro Listář vybral mh
Foto kard. Angela Sodana převzato z www.katolsk.no)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci