Triduum

 

Veliký Čtvrtek a Pátek a Sobotní den
do přítmí, do pozdní, zpolovic noci,
nejarně jarní dny,
zasmušilé,
k neutišení,
z rána až k večerní moci,
prokapkávané slzami andělů,
oplakávavších bolestný úděl samého Krista

Skrz zmáčené vlásky nevinných dětí
až k provlhlým plamínkům v očích,
v očekávání všechno žhne Velikou nocí,

do chvíle,
kdy v tisícihlasí
slovansky zahřmí
a v zástupy pokřtěné v Krista
vtrhne jásotu uragán
a chvalozpěv té Svaté a Veliké noci:
Christos voskrese!
Christos voskrese!
Christos voskrese iz měrtvych!

Toužebný, osvobozující
Voskresný den, svatý,
kdy vše stvořené a žádoucí
se obmývá a křísí
v radost a v nový,
Život, všem,
kdy obnovuje se
skrz Krista
člověk
a svět,
aby zazářil
v jásavé
a blahodatné
theosi

Nový radostný
den,
den trvalý,
Den osmý.

Christos voskrese
iz měrtvych,

MGR 060413/11.18a

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci