Úvodní den kardinálského kolegia v Římě

24. 3. 2006  Martin HorálekDnem rozjímání a modlitby nazval papež dnešní (23.3.) generální kongregaci kardinálů. Ve vatikánské Synodní hale se sešli členové kardinálského kolegia s papežem Benediktem XVI.

 

Vatikán/VIS, RV: Na začátku dnešního setkání kardinálů (23.3.) s papežem promluvil děkan kardinálského kolegia kardinál Angelo Sodano. Poděkoval Benediktu XVI. za dnešní setkání a označil ho za povzbuzení a impuls k aktivnímu řešení všech pastoračních výzev dnešní doby.

Kardinál Sodano připomněl, že úlohou kardinálů je pomáhat papeži - jednak jako jeho poradní sbor a pak také individuální prací v Římské kurii. V této souvislosti zdůraznil komplementaritu dvou papežových poradních orgánů: synodu, vytvořeného na základě závěrů 2. vatikánského koncilu a kardinálského kolegia.

Během setkání kardinálů probíhá svobodná diskuse nad otázkami, které kardinálům předložil papež Benedikt XVI. (Jde o otázky týkající se emeritních biskupů, otázku liturgické reformy 2. vatikánského koncilu a postoje Mons. Lefebvra k ní a otázky dialogu mezi církví a Islámem. Podle komuniké Státního sekretariátu vystoupilo s příspěvkem k tématu liturgické reformy a Mons. Lefebvra 20 kardinálů.) Dnešní generální kongregace, které se účastní i pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, bude zakončena v 19 hodin.

Zítra se kardinálové zúčastní slavnostní konzistoře, při které bude jmenováno 15 nových členů kolegia. Benedikt XVI. jim zde předá kardinálský biret. Společně s nově jmenovanými kardinály pak bude papež sloužit slavnostní mši v sobotu 25.3., při níž předá novým členům kardinálského sboru i kardinálský prsten. 

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 23. 3. 2006
Pro Listář vybral mgr
Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci