Vlk chce svoji nezdárnou ovečku vystěhovat z fary

Sedlčanský farář Stanislav Zápotocký je na seznamu úřadu práce

7. 11. 2006  Marie Břeňová


 

Sedlčany - Sedlčanský farář Stanislav Zápotocký upadl v nemilost Pražské arcidiecéze a samotného kardinála Miloslava Vlka. Vše odstartovala snaha tehdejšího vikáře Zápotockého, aby sedlčanský azylový dům pro matky s dětmi mělo ve správě místní farní společenství, nikoliv charita. To se nakonec povedlo, ale hlava české církve z toho vyvodila důsledky. 

Nejdřív měl kardinál v úmyslu přeložit vzdorujícího kněze do Benešova. Když to odmítl, dostal příkaz odejít na menší farnost v Praskolesích u Hořovic. To také neakceptoval. Je totiž stále přesvědčen, že se ničím neprovinil. Odvolal se ke kongregaci pro klérus. Podle kodexu církevního práva má odvolání odkladný účinek. To znamená, že nenabyl trest právní moci. "Mám svědomí čisté," opakuje Zápotocký. Donkichotský boj se mu však podepsal na zdraví. Dnes pobírá kněz částečný invalidní důchod. "Jsem veden na seznamu úřadu práce," řekl nám. 

Zápotocký o celé kauze mluvit nechtěl. Teprve, když jsme mu ukázali zpravodaj pražské arcidiecéze, který je distribuován na farnosti celé republiky, reagoval spontánně, že se cítí článkem poškozen. "Po nezbytně provedeném šetření a zjišťování kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, konstatoval, že Stanislav Zápotocký dosud neopustil farní budovu v Sedlčanech, jak ho kardinál vyzval," říká se v něm s tím, že Zápotocký svou neposlušností splnil podmínku k aplikaci sankce, a tak se na něj vztahuje zákaz úplného výkonu moci ze svátosti svěcení. Podle tohoto trestu by tedy nesměl sloužit mši svatou, zpovídat a udělovat "poslední pomazání" nemocným nebo oddávat snoubence. K tomu by musel dostat delegaci, bez ní by byl svazek neplatný. "Křtít bych mohl, to může i jáhen," odpovídá na náš dotaz. Potvrdil také, že by chtěl v Sedlčanech zůstat. Připustil, že střechu nad hlavou by nerad ztratil. Jak si představuje další život? "Pan kardinál říkal, že bych mohl jít do kláštera sester trapistek, který budují na Benešovsku u Nahorub," poznamenal Zápotocký. "Ten klášter ještě není hotový, navíc ještě čekám, jak dopadne moje dovolání v Římě," vysvětluje. Připouští, že neztrácí naději. Kdyby kauza přece jen dopadla v jeho prospěch, mohl by farářem v Sedlčanech zůstat. Zatím prý neřešil, co jiného by mohl dělat. Svoje duchovní poslání naplňuje v současné době alespoň tím, že dochází do domova důchodců, kde působí v místní kapli. 

"Je to pro nás člověk jako jiný. V první fázi mu budeme hledat takové místo, které odpovídá jeho vysokoškolskému vzdělání," uvedl na náš dotaz mluvčí příbramského úřadu práce Jaroslav Minařík. "Stanislav Zápotocký by měl podle církevního zákona poslechnout. V církvi je hierarchie a on poslušnost slíbil při kněžském svěcení," soudí Jacek Strahowsky, petrovický kněz. "Nejsem odborník na církevní právo, ale jako laik soudím, že když nadřízený přikáže - a tím kardinál je - poslechnout musí," řekla nám svůj názor příbramská advokátka Jana Krylová. 

Ze sekretariátu kardinála Miloslava Vlka jsme získali včera zatím jen příslib. "Pan kardinál je ochoten vám poskytnout rozsáhlejší stanovisko, které připravuje na příští týden."

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 1. 11. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci