Vlk obvinil české katolické radikály 
    ze spojení s americkými extremisty

Novodobé křižácké výpravy ani podobné prosazování víry prozatím nikde v Česku nehrozí

28. 9. 2006  Štěpán Kotrba


 

Překvapivou změnu v chování katolické církve přinesl v pátek český primas. Tvrdí, že některé radikální náboženské skupiny v Česku zaštiťující se křesťanstvím a katolickou církví jsou ve spojení se zahraničními představiteli politického extremismu - nacionalismu, antisemitismu, islamismu a neonacismu.

Vlk na toto téma v minulých týdnech hovořil s izraelským velvyslancem v České republice Arie Arazim, rabínem Karlem Sidonem a americkým velvyslancem W. J. Cabanissem a ujistil je, že tyto aktivity nemají podporu katolíků.

"Takové poznatky nemáme," řekla ČTK mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Blanka Kosinová.

 

My nic, to lefebvristé

Policejní útvar, za který Kosinová hovoří, však prokazuje svou negramotnost už dlouho a dle tohoto vyjádření jeho negramotnost podpoře neonacistů a ultranacionalistů napomáhá. Kubiceho útvar chce zjevně krýt pravicové křesťanské bojůvky. Nejspíše mezi nimi chce hledat podporu pro svůj politický boj. Je známo, že Britské listy přinesly už 30. 8. 2006 článek s názvem "Americký katolický antisemita bude přednášet českým neonacistům v Muzeu policie". Odkazuje se v něm na aktivity Institutu sv. Josefa, který pro ČTK kritizoval i katolický kardinál. Katoličtí biskupové také vidí nebezpečí v propojování těchto zahraničních skupin s tuzemskými extremistickými politickými uskupeními - s ultrapravicovým sdružením Lipový kříž, stranou Národní sjednocení a podobně. Oficiální katolická církev s těmito proudy nemá nic společného, řekl primas.

Pokud snad takové myšlenky z katolických kruhů zaznívají, pak podle názoru kardinála Vlka zejména z okruhu mezinárodního hnutí takzvaných lefebvristů, které se podle něj od církve odloučilo, ale prohlašuje se za její hlas. Dokládají to různé webové stránky lefebvristů, uvedl. Kardinál Vlk informoval nedávno amerického a izraelského velvyslance v Česku o spojení těchto skupin s americkými fundamentalisty, které tuzemští představitelé lefebvrismu zvou na přednášky. Školí naše extremistické skupiny a vnášejí k nám patrně protiamerického ducha, uvedl tehdy Vlk podle mluvčího biskupů. Tyto skupiny čerpají z amerických zdrojů nejen ideové inspirace, ale zřejmě rovněž finanční podporu, soudí kardinál. Lefebvristické hnutí je podle České biskupské konference schizmatické a jeho členové jsou vyloučeni z církve, přestože se tváří jako její ultravěrní příslušníci.

 

My jsme vás varovali

 Varování českých biskupů před radikalismem se týká mimo jiné občanského sdružení Una voce, Institutu sv. Josefa, který organizuje přednášky a jiné akce, a časopisu Te Deum, který církev nepovažuje za katolický. Jeho redakce však tvrdí, že jejím cílem je šíření katolické víry a morálky, obrana rodiny, nenarozených dětí a starých a nemocných lidí, "kteří jsou dnes terčem útoků liberální sekulární společnosti".

O varování kardinála Vlka před katolickým extremismem informovala ČTK.

 

Bratrstvo kočičí pracky?

 Britské listy upozorňovaly na aktivity ultrakatolíka Michala Semína, Institutu sv. Josefa, Katolík Revue a časopisu Te Deum v souvislosti s přednáškou vydavatele amerického katolického časopisu Culture Wars E. Michaela Jonese, o "revolučním židovi" (Jn 8,44) a vlivu judaismu na husitské hnutí a přednáškou profesora historie na St. John's University v New Yorku Johna C. Rao., kterou Semín organizoval a která se měla uskutečnit v Muzeu policie. Pozvánka visela na několika neonacistických webech. Michal Semín a Martin Čejka z redakce časopisu Te Deum v pátek prostřednictvím ČTK důrazně protestovali proti obvinění ze sympatií k "antisemitismu, neonacismu či islamismu". Terčem "pomlouvačné kampaně", jak uvedli oba představitelé Te Deum pro ČTK, jsou zřejmě aktivity laiků nepřímo spjatých s působením Kněžského bratrstva sv. Pia X.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 25. 9. 2006
Pro Listář vybral mgr)

  

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci