Vrchní rabín Říma si cení papežovy iniciativy

25. 7. 2006  (RaVat)


 

V Římě vrchní rabín Riccardo Di Segni oznámil v souvislosti s iniciativou Benedikta XVI. věnovat den modliteb za mír na Středním východě, že židovská obec se modlí za nevinné oběti konfliktu a řekl, že jej těší péče, jakou papež věnuje těmto momentům, zvláště proto, že tento papež poznal osobně hrůzy války. Di Segni je rád, že papež přišel s iniciativou, která se obrací ke všem věřícím napříč různými náboženskými vyznáními.

 

 (Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 24. 7. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci