Výslech

Jan Matějka (74), kanovník kapituly u sv. Víta

24. 10. 2006  (ln)


 
Katolická církev již několik týdnů spravuje katedrálu svatého Víta v Praze. Kanovníka arcijáhna a děkana Metropolitní kapituly u sv. Víta se ptali on-line čtenáři LN.

 

* Proč katolická církev tolik usilovala o získání katedrály, když nemá prostředky na její provoz a opravy?

 

Metropolitní kapitula spravovala pražskou katedrálu od jejího vzniku - od roku 973. Tento stav trval až do roku 1957, kdy katedrálu převzal stát. První, kdo inicioval tuto změnu, byl ministr Václav Kopecký, který v květnu 1949 na zasedání tzv. církevní šestky, která pracovala při ÚV KSČ, přišel s návrhem a doporučením, aby byl v katedrále zaveden zvláštní režim. Protože prvním krokem bylo odebrání klíčů tehdejšímu arcibiskupovi Beranovi, hlavním důvodem zřejmě bylo nějakým způsobem se mu pomstít za jeho pevný postoj. Proto také nynější rozhodnutí soudu, že kapitula nikdy nepřestala být vlastníkem, bylo jen konstatováním této skutečnosti.

 

* Děkuji za zavedení vstupného do katedrály, je to správný krok. Nechystáte se ještě omezit turistický provoz?

 

Vstupné nebylo zavedeno až v tuto chvíli. Na vstupenkách do areálu Pražského hradu byla mezi placenými prostory na prvním místě uváděna vždy katedrála. Při současném počtu jejích návštěvníků je nutné, a bylo tomu tak i dříve, turistický provoz regulovat. Současný způsob zdá se být v přítomné chvíli dostačující.

 

* Jak jste přišli na vstupné sto korun? Proč není víc, či míň?

 

Při tak velkém provozu, jaký dnes v katedrále je, bylo třeba brát v úvahu i skutečnost, že v pokladně bude třeba rychle manipulovat s bankovkami. Základní vstupné sto korun a snížené padesát korun této skutečnosti plně vyhovuje.

 

* Je pravda, že Čechy jsou pro katolickou církev misijním územím? Co to znamená? Proto tu teď potkávám tolik mladých lidí z amerických křesťanských sekt?

 

Jako misijní území bývá zpravidla označována oblast, která dosud nemá svou řádnou církevní správu. Naše země má samostatnou správu již od roku 973. Pokud bychom označení "misijní" chápali v přeneseném slova smyslu, dalo by se tomu rozumět tak, že pro mnohé naše spoluobčany znamená dnes křesťanský způsob života jen velmi málo.

 

* Přijde vám fér, že stát do katedrály naládoval miliony korun a vám teď opravená spadne jen tak do klína? Neměli byste státu něco vrátit?

 

Současný způsob financování katedrály se od předchozího prakticky neliší.

 

* Měla jsem ve zvyku jít si na chvilku "zameditovat" do katedrály, a k tomu by měla sloužit, ne? Teď mám smůlu, nevydělávám tolik.

 

V návštěvním řádu na www.svatyvit.cz zjistíte, že ze tímto účelem můžete do katedrály přicházet bezplatně.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 11. 10. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci