Vzpomínka na Pannonhalmu

 

V černobýl vložil jsi můj život,
Pane,
abych se skrz praskot radioaktivity zrodil,
svobodně
k sehnutí
v přijímání Tvé svaté vůle

v bratrském sblížení se,
s lidmi svého rodu

Jak tajemné a zvláštní je Tvé poselství,
jež sdělil jsi mi
skrze bratra Asztrika,
jenž vyšel mi vstříc po tisíci letech,
bychom v objetí
slzami
viny předků obmyli provždy,
v otcovský dům se vrátivše v míru
na křídlech blahé mladosti,
v hlaholu cherubů
vnořeni
v Slova,
šeptaná v chrámě Tvém,
pokorně a dlouze.

MGR 030911 / 16,20-40

 

Arciopatství Pannonhalma 

Foto převzato z http://www.vilagorokseg.hu .

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci