Z dopisů redakci

27. 3. 2006  Miroslav G. Richter, Zdeněk Zbožínek


Níže publikujeme (s laskavým souhlasem obou stran) korespondenci s jedním z našich čtenářů.

(hm)Od: Zdeněk Zbožínek
Komu: Miroslav Richter
Datum a čas: 11.3.2006 17:52:44

Vážený pane Richter,

znám Vás už z r.1989 ze shromáždění na Šelepce a následně v hale Rondo v Brně.Potom jsem se s Vámi setkal při Vaší kandidatuře do Senátu za volební obvod č.55 Bystrc.Vážím si Vás za to, co jste zatím udělal pro naši zemi Moravu. Několikrát jsem už navštívil Horu sv.Klimenta v Chřibech a napil se z Gorazdovy studánky.Ta hora mě přitahuje svým posvátným klidem a skrývaným tajemstvím.Cítím se vždycky osvěžen.

My Moravané jsme Vám a Vašemu Společenství sv.Gorazda a druhů vděčni za obnovení a propagaci této vzácné památky.

Jako člen Moravského národního kongresu, pověřený založením Sekce cestovního ruchu (SCR-MNK), bych jako první akci chtěl uspořádat výlet na tuto svatou Horu pro zájemce z řad moravských organizací a veřejnosti.Nejvhodnější se mi to zdá být v době konání XVI.ročníku Gorazdových dnů v den zahájení, kdy budete Vy osobně přítomen. Rád bych se tam s Vámi setkal. Prosím o zaslání programu Gorazdových dnů a sdělení,který den budete na Hoře sv.Klimenta. Dále prosím o kontakt na Vás, (stačí E-mail), abych se s Vámi mohl domluvit.

 

S pozdravem 

Zdeněk Zbožínek 

(uvedena adresa)

 Od: Richter Miroslav 
Datum: 14.3.2006 19:10:21
Komu: Zdeněk Zbožínek

RE 060314: Vážený pane, děkuji za Váš mail. Potěšilo mne, že si mne pamatujete z mých letitých aktivit pro vlast, národ, pro uchování a rozvoj cyrilometodějského dědictví apod. Dovolte otázku, která navazuje na Vaše zmínky o některých mých aktivitách a kontaktu na mne:

1. Jak jste objevil kontakt na mne?

2. Co byste si představoval, pokud jde o osobní setkání na Hoře sv. Klimenta v rámci Gorazdových dnů? Organizování a vůbec uskutečňování těchto aktivit provází víc a více potíže ať již jde o různé překážky ze strany staronových kádrů na poli památkové péče, samosprávných orgánů apod., kdy jsou nám podsouvány různé obvinění z devastace Hory a pod. Proto organizace jednotlivých ročníků je víc a více obtížná a nejistá. Z uvedeného důvodu Vám proto zatím nemohu více informací poskytnout, neboť i letos nevíme, zda se Gorazdovy dny budou na Hoře vůbec moci uskutečnit. Již v loňském roce jsme většinu jejich průběhu konali jinde.

3. Dovolte otázku: Co Vy sám, eventuálně se svými spolupracovníky, konáte pro obecné blaho a vlast, ať již samostatně nebo v rámci Moravského národního kongresu? Občas jsem v kontaktu s pány Ing. Dohnalem a J. Novotným, kteří se také v MNK angažují. Jinak ale toho příliš o činnosti MNK nevím. Možná by bylo dobré se pokusit, budete-li to považovat za dobré, některé aktivity nějakým vhodným způsobem alespoň občas propojit. Co vy na to?

4. Kontakt na mne bude asi nejoperativnější do zaměstnání: (uveden mail).

S úctou M. G. Richter

 

NB: Zdravím i Vaše blízké, a všechny, kdo stále nějak pracují pro vlast, pro dobro, pro druhé.

Ať se vám všem daří.

MGR

 Odesílatel: Zdeněk Zbožínek
Odesláno: 18. března 2006 20:08
Komu: Miroslav Richter
Předmět: Hora sv.Klimenta

Vážený pane Richter,

děkuji za Váš mail ze 14.3.2006. Pokusím se odpovědět na Vaše dotazy :

1. Kontakt na Vás jsem našel na internetu.Při svých návštěvách na HsK jsem se dověděl o tom, že obnova této památky je Vaším dílem. Dověděl jsem se i o SGAD-Živé dědictví, podle kterého jsem Vás kontaktoval.

2. Pokud jde o osobní setkání s Vámi na Hoře-původně jsem si myslel, že bych Vás požádal o odborný výklad týkající se minulosti a současnosti Hory pro účastníky zájezdu. Myslím, že není nikdo zasvěcenější v této tematice. Když jsem si ale přečetl Váš loňský rozvrh, zjistil jsem, že budete tak vytížen, že to asi nepřipadá v úvahu. Tak jsem se chtěl s Vámi aspoň setkat a popřát Vám hodně štěstí.

Zájezd jsem chtěl naplánovat na 5.7. na svátek sv.Cyrila a Metoděje. Zjistil jsem ale, že v tento den se koná několik jiných akcí. Tak bych ho chtěl naplánovat na dobu, kdy se tam bude něco dít, a to jsou právě Gorazdovy dny . Pokud by se z důvodů Vámi uvedených nekonaly, naplánuji zájezd podle sebe.

3. Co já sám konám pro obecné blaho a vlast? Moc toho není.S Vámi se vůbec nemohu srovnávat. Jsem obyčejný projektant elektro a má práce mne baví. Tato práce je totiž stejná za všech režimů. Jsou to termínované akce a někdy vyžadují noci a víkendy. Teď pracuji u jedné soukromé firmy a jsem docela spokojen. S čím však nejsem spokojen, je postavení mé země.Vy jste ve mě probudil zájem o historii Moravy v r.1989. I když nejsem politik a politice jsem se vždycky vyhýbal (nikdy jsem nebyl a nejsem v žádné politické straně), cítil jsem že má země potřebuje pomoc. Málem jsem porušil své zásady a vstoupil do Vašeho MOH v r.1989. Zvážil jsem své možnosti a zjistil jsem,že nejsem žádný řečník, tak jsem to zkusil psaným slovem. Kupodivu mi začátkem 90.let uveřejnili v novinách několik článků a tak jsem se soustředil na tuto aktivitu.Tak jsem pokračoval celých 15 let.Občas mi něco zveřejní. Ke svému moravanství jsem se vždy hlásil a sklízel za to opovržení mých kolegů. S tím jsem však počítal. Naopak mě to povzbudilo k intenzivnější osvětě mého okolí.Historie Moravy se stala jednou z mých největších zálib.Vstoupil jsem do Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a odebírám Moravský vlastivědný věstník. Od začátku sleduji veškeré dění kolem moravských hnutí. V r. 2004 jsem vstopil do Moravského národního kongresu a v rámci toho jsem navštěvoval přednášky na moravské téma se zajímavými lidmi. Na podzimním zasedání MNK jsem byl zvolen do výboru jako náhradník. Od jarního zasedání výboru mám na starosti sekci cestovního ruchu. Nevím proč to tak cítím jenom já a malá část mých spoluobčanů, ale nějaká vnitřní síla ve mě bije na poplach. Cítím sílící ohrožení identity mé země. Pokud mi budou stačit síly, jsem připraven ji bránit .

Myslím, že některé aktivity by bylo možné propojit . Záleží na tom které. Vše je možné domluvit. Zatím Vám mohu sdělit nástin činnosti SCR :

Hlavní cíl : Zviditelnění Moravy v zahraničí a rozšíření moravského povědomí mezi občany Moravy.  

Prostředky:

a) autobusové zájezdy na památná místa připomínající historii Moravy
b) cyklistické výlety
c) pěší túry
d) upomínkové předměty pro turisty : moravská vlaječka, moravský znak, mapy Moravy se zakreslením českomoravské hranice, brožurky apod.
e) navázání kontaktu s jinými osvětovými organizacemi
f ) navázání kontaktu s cestovními kancelářemi
Po získání finančních prostředků navázání kontaktů se zahraničními cestovkami s cílem zaměřit jejich pozornost na moravské památky a přírodu (Moravský kras, Mikulčice, Staré Město apod.)

Teď ještě krátce k Hoře svatého Klimenta. Počkám do 30. dubna, jestli se situace s Gorazdovými dny nevyjasní. Potom bych zájezd organizoval nezávisle.

Přeji Vám hodně štěstí a zdraví

S úctou

Zdeněk Zbožínek

 Odesílatel: Richter Miroslav
Odesláno: 20. března 2006 13:12
Komu: 'Zdeněk Zbožínek'
Předmět: RE: Hora sv.Klimenta

Dobrý den.

Děkuji za Váš mail.

Dovolte, dříve než se nám podaří realizovat podrobnější rozhovor nebo mailovou korespondenci, otázku: Můžeme dát Vaše maily na stránky našeho Listáře, který je zaměřen právě směrem, který je i Vám blízký? V úvahu bych zvažoval např. rubriku Dopisy a náměty čtenářů? Pokud byste chtěl i v budoucnu přispět nějakým samostatným podnětem nebo článkem do našeho Listáře, uvítáme to.

Ještě k zaslaným mailům:

Domnívám se, že charakter a obsah obou Vašich mailů odpovídá zaměření i charakteru našeho Listáře i jeho čtenářskému okruhu, a především se domnívám, že se nejedná o nějaké ryze soukromé a osobní zprávy, a Vaše sdělení by mohlo být zajímavé i pro pro jiné čtenáře Listáře. Vyčkám Vaší odpovědi. MGR

 Odesílatel: Zdeněk Zbožínek
Odesláno: 20. března 2006 23:42
Komu: Richter Miroslav
Předmět: RE: Hora sv.Klimenta

Dobrý večer.

Děkuji za Váš mail.

Souhlasím s tím, abyste dali mé maily na stránky Vašeho Listáře. Viděl jsem ho, když jsem sháněl kontakt na Vás. Pokud bude čas, mohl bych poslat nějaký příspěvek.Napřed se ale musím s časopisem blíže seznámit.Uvedené dva maily můžete zveřejnit ihned.

S pozdravem

Zdeněk Zbožínek

 


 
Odesílatel: Richter Miroslav
Odesláno: 21. března 2006 8:13
Komu: 'Zdeněk Zbožínek'
Předmět: RE: Hora sv.Klimenta

RE 060321:

Děkuji za Váš souhlas a přeji Vám radost z dnešního krásného prvního jarního dne.

S úctou

MGR

 


 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci