Zahájeno šetření Církevní historické komise 
  o sledování církve StB

3. 1. 2007  (job)


 

Varšava. Církevní historická komise dnes zahájila práce v polském Institutu národní paměti. Zabývat se bude sledováním církve ze strany státní bezpečnosti v 80. letech minulého století. Jak vysvětluje p. Józef Kloch, mluvčí polské biskupské konference, 80. léta byla obdobím největšího nátlaku tajné policie na církev. "Právě poslední dekáda byla obdobím, kdy státní policie hledala tajné spolupracovníky a vyvíjela největší nátlak na církev. Proto jsou právě nejnovější dějiny sledování církve tajnou policií tématem, kterým se bude komise zabývat jako prvním" - řekl mluvčí polského episkopátu.

P. Kloch nepotvrdil, že by se komise měla zabývat dokumenty, které se týkají nově jmenovaného varšavského arcibiskupa Wielgusa. "Ve shodě s kanonickým právem a pravidly, jimiž se Komise řídí, se budeme zabývat jeho akty, teprve tehdy, když o to arcibiskup požádá." - vysvětlil P. Kloch. Arcibiskup Wielgus ohlásil, že po příjezdu do Varšavy o prozkoumání svých akt Historickou komisi požádá.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 2. ledna 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci