138 nejvýznamnějších muslimských osobností
  zaslalo otevřený list Papeži

19. 10. 2007  (mig)


 

Vatikán. Celkem 138 nejvýznamnějších muslimských představitelů a intelektuálů zaslalo otevřený dopis papeži a představitelům všech křesťanských církví a církevních společenství. Jsou mezi nimi příslušníci všech islámských frakcí a ve svém 29 stránkovém dopise nabízejí těsnou spolupráci mezi křesťany a muslimy v úsilí o mír. V dopise datovaném 13. října u příležitosti konce Ramadánu čteme, že "muslimové a křesťané tvoří společně více než polovinu veškerého světového obyvatelstva. Budoucnost světa proto závisí - píše se tam dále - na míru mezi muslimy a křesťany". "Kdyby mezi křesťany a muslimy neexistoval mír, pak by nemohl existovat mír ani na světě." 

 

O komentář k této muslimské iniciativě jsme požádali předsedu Papežské rady pro mezináboženský dialog kard. Jean Louis Taurana:

Řekl bych, že jde o velmi zajímavý dokument. Jednak proto, že je nový, a protože pochází jak od sunitských, tak od šíitských muslimů. Dokument není polemický a obsahuje - kromě pasáží z Koránu - mnoho citací jak ze Starého, tak také z Nového Zákona.

 

Násilí náboženství nemohou jít dohromady: co by v tomto ohledu měli dělat náboženští představitelé?

Především vybízet své stoupence ke sdílení třech přesvědčení, která tvoří obsah zmíněného dopisu: že Bůh je jediný, Bůh nás miluje a my máme tohoto Boha milovat a že Bůh nás volá k tomu, abychom milovali našeho bližního. Řekl bych že je to velmi povzbudivý signál, poněvadž dokazuje, že dobrá vůle a dialog jsou schopny přemoci předsudky. Je to duchovní přístup k mezináboženskému dialogu, který bych označil za dialog mezi spiritualitami. Muslimové a křesťané musí společně odpovědět na jednu jedinou otázku: Je pro tebe Bůh v tvém životě opravdu jediný?"

Takto komentoval předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog. kard. Tauran otevřený list 138 muslimských intelektuálů papeži a představitelům všech křesťanských církví.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 13. 10. 2007
Pro Listář vybral de)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci