Apoštolský stolec nepodepíše konvenci o postižených lidech

8. 2. 2007  Jiří Gračka


 

Arcibiskup Celestino Migliore, stálý pozorovatel Apoštolského stolce u OSN, vystoupil proti Konvenci o právech osob s postižením, kterou Valné shromáždění OSN schválilo 13.12.2006 a členské státy ji podepíší 30.3.2007.

 

Vatikán: Arcibiskup Migliore podotknul, že Apoštolský stolec spolupracoval na přípravě konvence od jejího počátku v červenci 2002 a přinášel podněty o právu na život a významu rodiny v životech postižených. Připomenul také, že Vatikán vždy upozorňoval na nutnost plné integrace postižených do společnosti a zajištění všech jejich lidských práv. Důvodem, pro který nakonec Vatikán odstoupil od podepsání dokumentu, je vložení nepřijatelných zmínek o "reprodukčním zdraví", které v sobě obsahují i možnost potratu:

"Co se týče článku 25 o zdraví, zvláště odkazu na zdraví sexuální a reprodukční, chápe Apoštolský stolec přístup k reprodukčnímu zdraví jako celistvý koncept, do kterého nepatří potrat nebo možnost potratu… Nesouhlasili jsme s vložením této věty do článku, neboť v některých zemích k zajištění reprodukčního zdraví patří i potrat a tak se popírá právo na život každé lidské bytosti, které je doloženo i článkem 10 této konvence. Je tragické, že… konvence směřující k ochraně postižených před všemi formami diskriminace… zároveň popírá základní právo na život postižených nenarozených osob… Z tohoto důvodu a navzdory mnoha užitečným článkům nemůže Apoštolský stolec zmiňovanou konvenci podepsat."

Zdroj: VIS

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 1. 2. 2007
Pro Listář vybral ik)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci