Arcisporný krok

2. 7. 2007  Bob FliedrMše postaru? Papežova iniciativa se může minout účinkem

 

Katoličtí faráři po celém světě budou moci opět sloužit mše postaru. Latinsky. Podle ustanovení, která obecně platila od poloviny šestnáctého do poloviny dvacátého století. Benedikt XVI. má už sepsané příslušné povolení. Zveřejněno má být v příštích dnech. Už teď ale vzbuzuje rozpaky. A nejen v řadách katolíků, i mezi židy, vůči nimž nebyla stará liturgie moc vstřícná. Dlouhou dobu je totiž nazývala proradnými. Proč to papež dělá?

Benedikt XVI. se snaží vyjít vstříc dvěma skupinám lidí. Tou první jsou nepočetní katoličtí tradicionalisté, kteří dávají nahlas najevo svůj stesk po starém obřadu. Tou druhou je pravoslavná církev. Stará katolická liturgie, akcentující tajemství, má totiž svým výrazem blíž k pravoslavné liturgii než současná katolická mše. Papež, pro něhož je sblížení s pravoslavnými prioritou, zřejmě doufá, že svým krokem povzbudí dialog s křesťanským východem. Ale: pravoslavným vadí na katolících jiné věci než liturgie a katoličtí tradicionalisté mohou už dnes se svolením biskupa slavit liturgii postaru. Nepřekvapilo by, kdyby se papežův dokument minul účinkem, a naopak zvedl uvnitř katolické církve vlnu nevole.

Už ostatně zazněl první protest z řad vysoké hierarchie. Nesouhlas s liturgickou změnou odeslal papeži kardinál Cormac Murphy-O'Connor, primas Anglie a Walesu.

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 2. 7. 2007
Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci