Benedikt XVI. děkoval Bohu za 80 let života

16. 4. 2007  (mig)


 

Vatikán. Kolem 50 tisíc lidí přišlo v neděli před 10 hodinou dopoledne na svatopetrské náměstí, aby se zde účastnilo mše svaté, kterou slavil Benedikt XVI. spolu s 60 kardinály, mnoha biskupy a kněžími římské diecéze u příležitosti zakončení Velikonočního oktávu, ale také jako díkůvzdání vzhledem k pondělním 80. narozeninám Svatého otce.

Slunečné, takřka už letní počasí a dobrá nálada provázely toto hromadné usebrání v modlitbě, které zahájil nejprve děkan kardinálského sboru kard. Angelo Sodano, aby jménem všech pronesl slavnostní blahopřání Svatému otci. Liturgie 2. neděle Velikonoční, která je na přání Jana Pavla II. zároveň slavností Božího milosrdenství, tvořily rámec či okolnosti, do nichž Benedikt XVI., zasadil svou homilii, jež byla nejednou doprovázena potleskem.

Plné znění HOMILIE je ZDE

Na závěr mše svaté pak před modlitbou Regina caeli mimo jiné řekl řekl:

"Drazí bratři a sestry,
děkuji vám znovu za vaši duchovní blízkost u příležitosti mých narozenin a výročí mého zvolení za Petrova nástupce, a svěřuji vás Mater Misericordiae Matce Milosrdenství, Matce Ježíše, jenž je vtělením Božského Milosrdenství. S Její pomocí se nechejme obnovit Duchem, abychom spolupracovali na díle pokoje, které Bůh ve světě koná a které nedělá povyk, ale uskutečňuje se nesčetnými gesty lásky všech jeho dětí."

PROMLUVA Benedikta XVI. před Regina caeli v plném znění je ZDE

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 15. 4. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci