Benedikt XVI. připomněl ekumenickou roli Papežského východního institutu na setkání s jeho členy

13.12. 2007  (mig)


 

Vatikán. "Moudrost křesťanského východu obohacuje všechny", řekl dnes Benedikt XVI. na audienci asi 280 členům, přednášejícím i studujícím Papežského východního institutu a také ke členům Kongregace pro východní církve u příležitosti 90. výročí založení obou těchto institucí. Není bez zajímavosti, že na Papežském východním institutu, který byl pět let po svém vzniku svěřen do péče Tovaryšstvu Ježíšovu, působilo v průběhu 20. století až do dnešní doby nepřetržitě celkem deset českých jezuitů, z nichž nejznámější je bezesporu otec kardinál Tomáš Špidlík, který byl, samozřejmě, na dnešním setkání rovněž přítomen a Svatý otec jej také jmenovitě pozdravil.

 

 

Benedikt XVI. ve své promluvě zmínil nejprve zakladatele obou těchto institucí papeže Benedikta XV., s nímž se - jak řekl - cítí "obzvláště spřízněn":

"Doba tohoto papeže byla časem války, on však velmi usiloval o mír! A aby k míru přispěl, podnikl mnoho iniciativ a v roce 1917, kdy byl založen váš institut, vypracoval také konkrétní, velmi podrobný mírový plán, který se, bohužel nepodařilo uskutečnit".

Aby posílil mír uvnitř církve, pokračoval dále papež, vybudoval Benedikt XV. v rozpětí několika měsíců tři pomníky "nezměrné hodnoty": Kongregaci pro východní Církve, Papežský východní institut a Kodex kanonického práva. Prospěch z toho měly katolické církve východních obřadů, které od té doby posílaly početné studenty do Říma, aby mohly růst v "poznání universální církve".

"V obtížných dobách byly tyto církve často vystavovány těžkým zkouškám, a ačkoli byly daleko od Říma, zůstávaly mu vždycky nablízku svou věrností Petrovu stolci. Jejich vývoj a pevnost ve zkouškách by byly nemyslitelné bez trvalé podpory, kterou mohly obdržet v oné oáze pokoje a studia, kterou je Papežský východní institut, místo setkání mnoha znalců, profesorů, spisovatelů a nejlepších odborníků na křesťanský Východ."

Zvláštní zmínku si pak zaslouží - dodal papež - klenot, kterým je knihovna Institutu založená papežem Piem XI.

"Je to knihovna, která má po celém světě právem renomé a patří mezi nejlepší svého druhu. Je součástí mého poslání přispívat k jejímu dalšímu růstu v zájmu římské církve k poznání křesťanského východu a jako prostředku odstraňování eventuálních předsudků, které by mohly škodit srdečnému a harmonickému soužití mezi křesťany. Jsem totiž přesvědčen, že podpora studií má také svou ekumenickou účinnost a váhu, takže čerpání z pokladů moudrosti křesťanského Východu obohacuje všechny."

Benedikt XVI. poukázal také na to, že "Papežský východní institut je významným příkladem toho, že křesťanská moudrost má co nabídnout těm, kteří mají jak touhu stále precizněji poznávat východní církve, tak také prohlubovat svou orientaci života podle Ducha, což je téma, v němž má křesťanský východ bohatou tradici. Jsou to cenné poklady - dodal papež - které mají význam nejen pro znalce, ale pro všechny členy církve.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 6. 12. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci