Bible v MP3

12. 9. 2007  Daniel Raus


 

Nejvydávanější knihou na světě je křesťanská Bible - a zřejmě se to nezmění ani s nástupem další generace. Ta má totiž svoji vlastní verzi, jež je psána v jejím jazyce. Jaký je to jazyk, tím se zabývá pozoruhodný článek na internetových stránkách časopisu Newsweek. Název zní v angličtině "Downloading Heaven", což by se dalo česky volně vyjádřit slovy: "Jak si stáhnout nebe".

Časopis Newsweek se v podtitulku ptá, zda Ježíš a Madonna (tedy ta zpěvačka) mají hledat cestu na tentýž i-pod. Když lidé mluví o tom, že naslouchají Bohu, většinou nemají na mysli knoflík, kterým se ovládá hlasitost. Teď se ale objevila záplava zvukových Biblí - nahrávek, jež v sobě spojují hollywoodský talent, barvitost zvukových efektů a působivost hudebních partitur.

Výsledkem je to, že se Bible dostává do éry formátu MP3. A má díky tomu náležitý vzhled. Objevila se například verze, nazvaná "Bible Experience", což je nahrávka, na níž známé postavy představují americké celebrity největšího rangu - přinejmenším v očích mladé generace. Samostatně vydaný Nový zákon zaznamenal okamžitě ohromný prodej. Koupilo si ho 400 000 lidí, a to je na trhu jenom 8 měsíců.

Podobnou verzí je "Word of Promise", tedy "Slovo zaslíbení", jež má prostorový zvuk. Vydavatelé neustále dodávají na trh další a další verze "dobré knihy", a je to asi zázrak, že je trh dokáže vždycky absorbovat. Jedním z počinů nedávné doby je publikace, nazvaná "Napij se zhluboka Bible", jež se prodává se skutečnou sklenicí - jak dodává Newsweek, asi pro lidi, kteří chtějí spojit duchovní a fyzické, nebo pro ty, kdo berou rádi metafory doslovně.

Pozoruhodným počinem z hlediska i-podu je ale to, že Biblická společnost v Austrálii převedla Písmo nejenom do zvukové podoby, ale také e-mailů a SMS-ek. Newsweek uvádí jako příklad začátek Bible, tedy známá slova: "Na počátku stvořil Bůh nebe a zem, a zem byla pustá, bez života". Text má formu, typickou pro šetření znaků v SMS-kách, tedy v kombinací písmen a číslic.

Vyplývá z toho otázka: když jsou díky moderním zázrakům svaté texty digitální, přenosné a vymazatelné, jak se k nim máme vlastně stavět? Nezní to tak trochu jako rouhání, že si někdo stáhne Bibli, Madonnu a Greatful Dead do svého i-podu, chvíli to tam poslouchá, a potom všechno vymaže jediným stiskem knoflíku "delete"?

Jezuitský kněz z chicagské Loyola University Justin Daffron například tvrdí, že pokud někdo používá i-pod čistě pro náboženské účely, pak jde o předmět svátosti, a když doslouží, měl by se spálit nebo pohřbít. Ale v každodenním používání, dodává Daffron, nemusíte mít obavy, klidně si nahrávejte a mažte co potřebujete. "Fajly jsou jenom fajly", dodává lapidárně.

Židé tvrdí, že Bible zakazuje ničení jména Božího, ale v elektronickém věku to není tak jednoduché. Profesor na Židovském teologickém semináři Joel Roth k tomu říká: "Záleží, jestli digitální linky a tečky, do kterých je převedena Tóra, považujete za písmena. Pokud je za písmena nepovažujete, co potom například se Starým Zákonem v Breillových znacích pro slepce"?

Protestantští evangelikálové ale vidí elektronické Bible jenom jako nástroje k šíření dobré zvěsti, nikoliv jako nějaké svaté objekty. Lauren Winner z Duke Divinity School k tomu poznamenává, že evangelikálové prostě použijí všechno, co dokáže vtlačit duchovno do trhlin moderního života. Stali se pionýry ve využívání médií ve 20.letech minulého století, pokračovali s využitím televize v letech padesátých a skoro sto let je na světě takzvaná "Bible za 100 minut" (viz slovenský web ECAV, pozn. red.) což je redukované Písmo do padesáti příběhů po dvou minutách.

Když to všechno uvážíte, zjistíte, že se nedá předpovědět, jakým formám Bible budou v následujících letech dávat lidé přednost. Zda to bude "Bible Experience" nebo "Slovo zaslíbení", to je ve hvězdách. Obě najdete na webových stránkách i-Tunes, jedna je dramatičtější, druhý lyričtější. Možná se tedy časem zařadí mezi hollywoodskou klasiku, jakou představuje dodnes například Mojžíš v podání slavného amerického herce Charlese Hestona, uzavírá časopis Newsweek.

 

(Převzato z www.rozhlas.cz
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci