Britští biskupové oceňují novou léčbu 
  za použití dospělých kmenových buněk

27. 4. 2007  Jiří Gračka


 
Katoličtí bioetikové vítají nejnovější objev v léčbě srdečních chorob za použití dospělých kmenových buněk odebraných z kostní dřeně, ze kterých se londýnských vědcům povedlo vypěstovat srdeční tkáň.

 

Londýn (GB): Vědcům z londýnské nemocnice pod vedením Magdiho Yacouba se povedlo vypěstovat z dospělých kmenových buněk, odebraných z kostní dřeně, srdeční tkáň, použitelnou jako materiál při léčbě srdečních chorob namísto umělých chlopní. Ve svém prohlášení tento úspěch oceňuje i Společná bioetická komise biskupských konferencí Anglie a Irska.

Sekretář komise, P. Paul Murray, podotýká, že tento způsob použití kmenových buněk je etický, protože nešlo o buňky odebrané z embrya, ale z kostní dřeně samotného pacienta. Význam tohoto postupu zmínila i britská BBC: "Pokud byla chlopeň vypěstována z pacientových vlastních buněk, nebude třeba podávat léky, které by tělu zabránily ji odmítnout."

"Tento pokrok obhajuje pozici, zastávanou církví, katolickými bioetiky i dalšími odborníky, kteří vždy tvrdili, že největší potenciál se nachází v léčbě dospělými kmenovými buňkami a ne kmenovými buňkami embryonálními," říká P. Murray. "Když nyní existují konkrétní výsledky použití dospělých kmenových buněk a časový rámec pro jejich praktické užití v léčbě, zanechme konečně neplodného a destruktivního výzkumu embryonálních buněk, který má k tak bezprostřednímu výsledku ještě hodně daleko."

 

Zdroj: ZENIT

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 12. 4. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci