Diecézní setkání mládeže 2007 v Brně

27. 3. 2007  Martina JandlováDiecézní setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu 31.3. od 8.45 do 16.00 hodin.

 

Brno: Tradičního setkání mládeže s biskupem Vojtěchem Cikrlem, které v brněnské diecézi probíhá vždy v sobotu před Květnou nedělí, se v posledních několika letech zúčastňují více než dva tisíce mladých lidí. Letošní setkání se ponese v duchu evangelního verše: "Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem." (Jan 13,34)

Diecézní centrum mládeže připravilo do katedrály sv. Petra a Pavla pestrý program, v němž krátce po zahájení povzbudí přítomné biskup Vojtěch Cikrle tématickou katechezí. Poté bude následovat program ve skupinkách. Odpolední blok, v němž bude prezentováno poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XXII. světovému dni mládeže, nabídne také několik scének a krátkou besedu. Setkání zakončí pontifikální bohoslužba v 15.00 hodin.

Tématických skupinek, ze kterých si každý bude moci na místě vybrat podle svého zájmu, bude letos celkem devatenáct: Ministranti (Václav Knotek), Povídání o vztazích (manželé Škrdlíkovi), Diecéze (Jiří Kaňa), Modlitba Taizé - modlitební skupinka (Jan Slavík), Povídání o vztazích (Karel Rozehnal), Bible (Pavel Klouček), Naši přátelé v nebi - osobnosti naší historie jsou stále živé (Jiří Mikulášek), Povídání se zasvěcenými osobami (S.M. Zdislava a další zasvěcené osoby), Vězení s klíčem uvnitř - povídání o sebepřijetí (Kateřina Lachmanová), Sexuální revoluce (Karel Skočovský), Křesťanská hudba je velmi zajímavá (Pavel Šupol), Free-cool-in - tvořivá skupinka (Marie Hladíková), Děláme radost - návštěva Domova pokojného stáří (Josef Papež), Historie brněnské diecéze (Jindřich Charouz), Exit 316 - zajímavý pořad pro mladé o ožehavých otázkách (Petr Hladík), Tanec s Bohem (sestra Agnela), Antarktida (Jaroslav Pavlíček), O dvě kolečka ví - setkání s vozíčkáři v ÚSP Kociánka (Václav Farář), Odboč na zelenou (Zdeňka Montagová)

Podrobnosti k dopoledním skupinkám budou aktualizovány na http://www.brno.signaly.cz . Zde je také možné nalézt trasy speciálně vypravených autobusů do Brna a zpět.

Další informace o akci: Diecézní centrum mládeže, Petrov 5, 602 00 Brno, tel.: 543 235 030 kl. 259

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 22. 3. 2007
Foto převzato z http://www.bigystranti.org
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci