Jak se vyrovnat s vinou?

22. 6. 2007  (ham)


 

Dne 21. června v 22 hodin odvysílala Česká televize v rámci cyklu Fenomén dnes pořad Služebníci a Slouhové. Martin Jazairi a Martin Řezníček hledali odpověď na otázku, jak se katolická, evangelická a husitská církev (ne)vyrovnaly se svou předlistopadovou minulostí a se spolupracovníky StB ve svých řadách. Zazněla zde osobní svědectví lidí, kteří byli perzekuováni totalitním režimem i těch, kteří selhali. To, že nedošlo (ve většině případů) k vyznání viny a k omluvě, bylo oslovenými vnímáno jako dluh církví vůči sobě samým i vůči společnosti.

Pořad bude reprízován v noci z 25.6. na 26. 6. v 2:55 hod. na ČT1. Je možné ho též shlédnout na internetu.

 

Nenapravitelné je zlo, které si nepřiznáme

Jan Čep

 

(Copyright © Listar.cz 2000-2007
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj uveden web
www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci