Kard. Dziwisz míní, že Benedikt XVI. 
  by mohl přeskočit beatifikaci 
  a Jana Pavla II. rovnou kanonizovat

15. 3. 2007  (job)


 

Řím. 2. dubna bude oficiálně uzavřena diecézní fáze beatifikačního procesu Jana Pavla II. Informoval o tom kard. Camillo Ruini. Slavnostní obřad proběhne toho dne v poledne v Bazilice sv. Jana na Lateránu, tedy na stejném místě, kde byl proces 28. června 2005 oficiálně zahájen. Papežský vikář pro římskou diecézi ve zvláštním listu vyjádřil radost nad tím, že ukončení diecézní fáze beatifikačního procese připadne na druhé výročí smrti Božího služebníka Jana Pavla II. Postulátor, P. Sławomir Oder, připomíná, že jde o jeden z nejrychlejších beatifikačních procesů v novodobých dějinách církve.

 

"Na 2. dubna tohoto roku je v plánu uzavření diecézního beatifikačního procesu Jana Pavla II. Bude to právní akt, nikoliv liturgický. Připravujeme polední modlitbu breviáře, kterou povede kard. Camillo Ruini. Po ní proběhne závěrečné zasedání diecézního tribunálu."

Bude zasedání přístupné pro věřící?

"Ano, bude to veřejné zasedání. V diecézním procesu jsou dva veřejné okamžiky. Prvním je zahajovací zasedání procesu, kterého jsme byli svědky před dvěma lety rovněž v Bazilice sv. Jana na Lateránu o vigílii slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla. Druhým je zakončení, při kterém je dokumentace zapečetěna, skládají se přísahy a náležitě uzavřena je předána na Kongregaci pro svatořečení."

Je to nejrychlejší proces v dějinách?

"Z toho, co je mi známo z nejnovější historie, je to asi opravdu proces, který se rozvíjí nejdynamičtěji. Zejména jeho první fáze, to znamená období, které uplynulo od smrti Svatého otce do zahájení procesu, byla rozhodně nejrychlejší. Pokud jde ale o samotný rozvoj procesu v diecézní fázi, sbírání materiálů, tak se mi zdá, že je srovnatelný co do rychlosti s tempem procesu bl. Matky Terezy z Kalkaty."

říká postulátor beatifikačního procesu Jana Pavla II., P. Sławomir Oder.

Spolu s informací o zakončení beatifikačního procesu kard. Camillo Ruini pozval věřící na eucharistickou slavnost, kterou bude 2. dubna sloužit Benedikt XVI.

Dodejme ještě, že kard. Stanisław Dziwisz v dnešním rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera vyslovil hypotézu, že by Svatý otec mohl rozhodnout o přeskočení beatifikace a svého předchůdce prohlásit rovnou za svatého.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 10. 3. 2007
Na fotografii: Kardinál Stanislav Dziwisz
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci