Marie Rút Křížková do Ostravy neodjela

9. 1. 2007  (red)


 

Katolická aktivistka Marie Rút Křížková odmítla silvestrovské setkání s pracovníky ostravsko-opavského biskupství. Stalo se tak poté, co fyzicky obdržela dopis, kterým se na ni obrátili v souvislosti se zveřejněním dokumentů týkajících se údajné spolupráce biskupa Františka Václava Lobkowicze s komunistickou Státní bezpečností. Dokumenty zveřejnil magazín Christnet.cz (vit KT č. 50/06). Po prvních informacích o listu Marie Rút Křížková sice pozvání přijala, ale vzápětí jej odmítla. "Po přečtení otevřeného dopisu s útočnými přílohami jsem svůj postoj přehodnotila, a to po poradě se svým duchovním otcem a po konzultaci s lékařem. Z několika reakcí v přílohách čiší zloba a podezírání, které odmítám. Znehodnocují, čím jsem posledních třicet let byla, čím jsem dnes a doufám zůstanu: tedy služebnicí neužitečnou a nehodnou, ale věrně oddanou našemu Pánu," uvedla Marie Rút Křížková. Zároveň požádala, aby ministerstvo vnitra zpřístupnilo široké veřejnosti veškeré svazky, které na ní StB v době totality vedla. "Byla jsem totiž obviněna, že jsem byla zapletena s tajnou policií, a tázána, co jsem v té době asi tak dělala já. Rozhodla jsem se tedy dát všem nahlédnout do své minulosti v této době," řekla Marie Rút Křížková.

 

(Převzato z Katolického týdeníku 1/2007
Pro Listář vybral mh)


Související články:

Otevřený dopis Dr. Marii Rút Křížkové 

Prohlášení biskupa Františka Václava Lobkowicze

Dokumenty o spolupráci biskupa F. V. Lobkowicze s StB na magazínu Chistnet

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci