Michal Šimek se nemusí omlouvat

27. 6. 2007  (ms)


 

Níže přinášíme dopis faráře Michala Šimka, který dorazil do e-mailové schránky Listáře. 

 

Redakce

 

 *          *          *

 

Vážení přátelé,

 

Nejvyšší soud v Brně jako další soudní instance definitivně rozhodl o tom, že se nemusím omlouvat bývalému vedoucímu krajskému tajemníkovi KV KSČ v Jihlavě Miroslavu Holzbauerovi za vyslovení podezření, že se podílel na přípravě střelby v Babicích na Moravskobudějovicku, při které 2. července 1951 zahynuli 3 funkcionáři místního výboru KSČ.

Rozhodnutí padlo na neveřejném zasedání dne 30. dubna 2007. Dovolání, které bylo podáno proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. dubna 2007, zamítl v neveřejném zasedání senát ve složení – předseda – JUDr. Pavel Pavlík, soudkyně JUDr. Olga Puškinová a soudce JUDr. Karel Podolka. Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek, který se dostává na veřejnost několik dní před 66. výročím střelby v Babicích, považuji především za satisfakci pro všechny oběti babické tragédie a jejich dosud žijící potomky. Vždyť Vrchní soud v Olomouci se ve svém rozhodnutí z 19. dubna zřejmě poprvé v polistopadové historii celé české justice opíral o zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu č. 198/1993 Sb. Díky tomuto přístupu se tento zákon, o kterém se tvrdilo, že jej nelze právně aplikovat, stal nedílnou součástí českého právního řádu s praktickým využitím.

Text rozsudku jakož i některé aktuální novinové články najdete na webové stránce www.simekbabice.ic.cz v sekci aktuálně. Na této stránce najdete i celý popis kauzy včetně některých archívnívh dokumentů a novinových článků.

 

Nezbývá mi než poděkovat Vám všem, kteří mě morálně a duchovně podpírali. Jmenovitě pak JUDr. Milanu Hulíkovi za nekompromisní přístup, opřený nejen o paragrafy, ale i o věcnou znalost problematiky, spojenou s nastolením otázky viny podle knihy německého filosofa Karla Jasperse. Jde o knihu zabývající se vyrovnáním se německého národa s nacismem.

Především chci, byť již zpětně, poděkovat přímo obětem babického procesu a jejich potomkům za statečnost, kterou projevili již v době 2. světové války v protinacistickém odboji na Vysočině a o několik málo let i v době nastupující komunistické totality. Bez této statečnosti bychom dnes možná ani neměli svobodu kritizovat české polistopadové sametové poměry.

 

 

                    Michal Šimek, farář farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kovánci (okr. Mladá Boleslav)

 

(Copyright © Listar.cz 2000-2007
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj uveden web
www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci