Muslimové konvertují ke křesťanství

19. 10. 2007  Andrea Tornielli


 

V Jemenu již nejméně dva tisíce muslimů opustilo islám. Podle islámského práva šaría riskují trest smrti. "Prezident by měl zasáhnout. Je to terorismus," - těmito zarážejícími slovy se obrátila asi stovka jemenských imámů, tedy muslimských náboženských představitelů na prezidenta své země Ali Abdullaha Saleha a požádali jej, aby přijal nezbytná opatření a učinil přítrž konverzím muslimů, kteří přestupují na křesťanskou víru. Podle palestinského deníku Al-Quds al-Arabi "se v historické části hlavního města Jemenu Sanáa v posledních letech obrátilo dva tisíce muslimů na víru v Krista".

Duchovní vůdcové islámu žádají na prezidentu Salehovi okamžitý zákrok na obranu muslimské víry v Jemenu. Ve svém dopise, adresovaném zároveň také poslancům Jemenu, píší: "Jste povinni konat svou náboženskou a morální odpovědnost vzhledem k deviacím, které se v zemi šíří a které ohrožují jemenskou společnost". Na mušce muláhů se ocitli také manifestace, během nichž mládež tancovala "promiskuitně" (což odporuje místním zvykům, které ukládají separaci obou pohlaví) jakož i módní přehlídka. Hlavním terčem však zůstávají právě noví křesťané. Místní agentura Mareb Press zveřejnila rozhovor, který poskytl jistý Jemenský konvertita, ale z bezpečnostních důvodů jen anonymně: "Konvertoval jsem v Jemenu - říká - docela jednoduše tím, že jsem udělal znamení kříže. Rozhodl jsem se přijmout tuto novou víru ze zklamání nad kázáními, kterým jsem naslouchal v mešitě a ve kterých se vyzývalo k zabíjení a navádělo k teroristickým akcím. V křesťanství je však zakázáno vyzývat k zabíjení bližních a to mne přesvědčilo". Podle mínění dotazovaného je křesťanů v Jemenu již 2 a půl tisíce. "Nejméně 700 jich žije v zahraničí - pokračuje - ale v Jemenu žijí celé křesťanské rodiny, s nimiž jsme v kontaktu za pomoci internetu. Křesťané se setkávají jednou týdně v domě některého věřícího ze zahraničí v hlavním městě. Existuje mládež, která šíří evangelium, ale potajmu, protože policie to stíhá". Další věřící křesťan vysvětluje zmíněné agentuře, že konvertité jsou velmi obezřetní a opatrní, protože jsou si vědomi rizika, které podstupují.

Všichni interpelující muláhové poukázali ve zmíněném dopise na to, že islámské právo šaría ukládá apostatům trest smrti. Tentýž trest platí pro toho, kdo se zřekne islámu, také podle jemenského trestního zákoníku: "Trestem apostaty je smrt - precizuje advokát Khalid Al-Anisi - a totéž platí pro toho, kdo je přistižen, jak šíří jiné náboženství a podněcuje druhé ke konverzi". V této záležitosti intervenovala také Světová muslimská liga, která kritizovala skutečnost, že v Jemenu působí zahraniční školy a instituty, v nichž se prý šíří křesťanství. Letos 21. září hovořil Benedikt XVI. zřejmě nikoli náhodou o "právu změnit náboženství, které má být zaručeno nejen právně, nýbrž také v každodenní praxi".

Z italského deníku Il Giornale (11. 10. 2007) přeložil Milan Glaser 

 

(Převzato z vysílání Radia Vaticana ze dne 11. 10. 2007
Pro Listář vybral de)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci