Na luterské bohoslužbě byzantského ritu

6. 8. 2007  Karel Šimr


 

Malé německé městečko Vohburg nad Dunajem zažilo v neděli 22. července 2007 nezvyklou bohoslužbu. Svíce, ikony, liturgové v pestrých oděvech sloužící čelem k oltáři... V prosté dřevěné modlitebně evangelicko-luterského sboru sv. Jana slavili evangelickou bohoslužbu byzantsko-slovanského ritu.

Bohoslužba byzantsko-slovanského ritu je v dějinách křesťanské bohoslužby ojedinělou reformační adaptací východní ortodoxní liturgie. Vznikla v první čtvrtině minulého století na území nynější Ukrajiny. Tato zvláštní bohoslužebná forma Ukrajinské luterské církve téměř zmizela v důsledku druhé světové války a komunismu. Po obratu v roce 1991 místní luteráni obnovili její slavení. Bohoslužba vychází z liturgie Jana Zlatoústého, které tamní luteráni vtiskli nezaměnitelné reformační akcenty. Východní charakter liturgie přitom zůstal zachován.

V zimním semestru 2003/2004 se v Německu ve spolupráci se studenty Teologické fakulty univerzity v Heidelbergu vytvořilo malé společenství, které začalo slavit bohoslužbu podle řádu Ukrajinské luterské církve. Práce na rozvíjení tradice slavení luterské bohoslužby v byzantsko-slovanském ritu pokračovala vydáním knihy modliteb (Molytvoslov) s řadou liturgických formulářů, převzatých z Agendy Ukrajinské luterské církve, a také bohoslužebné knihy (Služebnyk) s německojazyčnou adaptací ukrajinské luterské liturgie byzantsko-slovanského ritu. Zvláštnost těchto formulářů spočívá v tom, že východní bohoslužebné dědictví je uchováváno spolu s pastoračními důrazy reformační církve. Německé přepracované a doplněné vydání liturgických textů je opatřeno dobře zpívatelnými západoukrajinskými zpěvy. "Východní bohoslužby nechtějí primárně vyučovat, ale dotknout se člověka a osvítit ho," píše se na obálce uvedené knihy. "Chtějí vyjádřit v dějinách spásy působící Boží slovo, aby se i ony samy mohli stát částí těchto dějin spásy."

Duší tohoto hnutí je v Německu profesor Reinhard Thöle z Institutu pro studium konfesí v Bensheimu. Právě v kostele sv. Anny v bensheimské městské části Gronau jsou také evangelické bohoslužby byzantsko slovanského ritu pravidelně slaveny.

Profesor Thöle předsedal i bohoslužbě ve Vohburgu za asistence místního evangelického faráře Rolanda Fritsche, faráře Jaroslava Vokouna a studentů z Teologické fakulty univerzity v Heidelbergu. Liturgie se zúčastnilo kolem padesáti věřících.

"Východní liturgie je nesena stálou prosbou o Ducha svatého. Tento důraz může být osvobozující i pro západní křesťany, kteří se přou o pojetí církevního úřadu," vysvětluje Jaroslav Vokoun. "Vyjadřuje, že bohoslužba a svátosti nejsou primárně ´výkonem moci´, ale modlitbou," dodává evangelický duchovní, vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Zpracováno s využitím informací na webu Ostkirchlicher Konvent.

 

(Převzato z webu http://coena.edunix.cz/
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci