Násilné odebírání dětí v bývalé ČSSR 
  na příkaz StB

5. 6. 2007  M. Chovancová


 

Níže publikujeme dopis, který redakce obdržela od dr. Chovancové. 

 

 *          *          *


From: M. Chovancová 
To: Listář
Sent: Saturday, June 02, 2007 12:33 PM
Subject: Zveřejnění přílohy-Násilné rozdělování více jako 50 rodin v býv. ČSSR na příkaz StB.

 

Vážení,

v ČSSR došlo k násilnému rozdělení více jako 50 rodin na příkaz StB.

Děti byly násilně ukradeny ihned po porodu v nemocnicích.

Podvody a trestnými činy soudců, zneužitím pravomoci veřejného činitele, došlo k nezákonným adopcím dětí do cizích rodin k nezrušitelné adopci.

Z pohledu práva jde o jinou formu vyhlazování rodin, a zločin proti lidskosti.Tyto trestné činy nejsou promlčené.

Myslím, že by toto téma mělo být otevřeno i na pouti na Velehradě v červenci 2007.

Ze soudců, kteří tr. činy páchali jde např. o JUDr. Bohumíra Tichánka z MěS Brno, JUDr. Pavla Uhlíře z KS Brno, JUDr. Egona Weinbergera z KS Brno, JUDr. Libuši Hladilovou z KS Brno, JUDr. Ferdinanda Kaňu z OS Uh.Hradiště (jmenovaní údajně již zemřeli), dále soudce JUDr. Aurela Krušu z OS Trnava atd,atd.

Dr. Chovancová

 

 *          *          *

 

Návrh na státní vyznamenání: Řád T.G. Masaryka

 

Vážení členové Podvýboru pro státní vyznamenání Senátu ČR,

z veřejných sdělovacích prostředků jsem se dověděla o zločinech komunistických soudců, kteří úmyslnými tr. činy podvodu a tr. činy zneužívání pravomoci veřejného činitele, násilím rozdělili rodinu Kořínkovou, původně bytem v Brně, ul. Anenská č. 9, později bytem Prostějov, ul. Šárka č. 22. Rodina byla násilně rozdělena na příkaz a objednávku StB bez jediného právního či faktického důvodu.

V případě, že tito soudci ještě žijí, jsou plně trestně odpovědni za spáchané trestné činy. Jejich nezákonný postup je zavrženíhodný.

Dne 14.7.2005 paní Jindřiška Kořínková zemřela.

Začátkem roku 2005 mně požádala o zveřejnění všech listin, které mně předložila.

Mohu konstatovat, že tato statečná žena byla i přes svůj věk velmi bystrá, značně sečtělá, na vysoké morální a etické úrovni a ve všech směrech orientovaná. Nikdy se nesmířila se zločiny proti lidskosti, spáchané na její rodině ze strany komunistických soudců a funkcionářů, kterými jí byly násilně ukradeny a odcizeny děti k nezrušitelné adopci do cizích komunistických rodin ke komunistické převýchově. Komunistický zločinecký režim jí i celé rodině velmi ublížil.

Svou lidskou a morální vytrvalostí a neutuchající statečností a snášením nadlidských útrap z důvodu násilného rozdělení její rodiny, tj. násilným ukradením jejích dětí z její rodinné péče, celý život bojovala za spravedlnost, kterou jí komunistický zločinecký režim upíral.

Tím, že vytrvale a neohroženě bojovala proti nelidské zvůli StB, a jejích přisluhovačů v soudcovských a jiných funkcích, se významně zasloužila o rozvoj svobody a demokracie a především lidských práv.

Celoživotně trpěla ztrátou odcizených dětí, byla nelidsky pokořována.

Bezdůvodné, násilné odnětí jejích vlastních dětí a barbarské rozdělení její řádné rodiny, je brutálním a neomluvitelným zásahem do rodičovských práv s trvalými následky, a to jak do práv rodičů, tak všech jejích dětí.

Násilným, nezákonným rozdělením její vlastní rodiny, byla ve značné míře a na celý život, a vzhledem k délce a intenzitě nepříznivých následků, velmi závažně poškozena její dobrá pověst, čest, vážnost, lidská důstojnost a právo na dobré jméno.

Nelidský zásah a zločin proti lidskosti je spatřován též i v trvalém odloučení jejích dětí z řádné rodičovské péče a výchovy u svých rodičů, dále ve způsobené celoživotní nepopsatelné bolesti ze ztráty svých vlastních dětí, dále celoživotním citovým strádáním, ve zničení rodinných vztahů v původní rodině i v narušení rodinných vztahů v nových rodinách, nehorázným špiněním její dobré pověsti.

Neoprávněný zásah je spatřován dále i v tom, že jejím dětem bylo odejmuto právo na vyrůstání v rodinném prostředí svých vlastních rodičů, dále neoprávněně byl odňat kontakt, že jako rodiče nemohli své vlastní děti vidět jak vyrůstají, prospívají atd., nezákonný zásah je spatřován i v tom, že jejím násilím odňatým a ukradeným dětem, nikdy nebyla řečena pravda, v rodinách , kde nuceně vyrůstaly, dále, že jim bylo nezákonně změněno jméno a příjmení, a bylo vyhlazeno původní jméno předků, dále znemožněno dědění atd.

Násilné nezákonné odnětí jejích vlastních dětí, bez souhlasu rodičů a bez jediného právního či faktického důvodu, je zločinem proti lidskosti, neboť bezesporu šlo o jinou formu vyhlazování rodin, a tyto zločiny komunistických soudců, kterými byly násilně rozděleny rodiny v bývalém Československu, musí náležet pod jurisdikci mezinárodního trestního soudu.

Navrhuji, aby Váš Podvýbor aktivizoval u příslušných mezinárodních institucí zařazení těchto komunistických zločinů spáchaných na více jako padesáti rodinách v bývalém Československu pod samostatnou skutkovou podstatu mezinárodního zločinu proti lidskosti.

Dále navrhuji, aby Váš podvýbor vypracoval a připravil návrh zákona o odškodnění všech členů takto násilně rozdělených a postižených rodin.

 

Praha dne 28.3.2007

Dr. M. Chovancová

 

 


Související články: 

Rodina Kořínkových - oběť zneužívání psychiatrie

14. července 2005 zemřela Jindřiška Kořínková   

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci