Oslavy 30-ti let existence Bratrstva Dvanácti apoštolů v Bruselu

2. 10. 2007  (pb, mgr)


 

Bratrstvo Dvanácti apoštolů (dále jen "Bratrstvo") je belgické katolické uskupení věřících praktikujících východní liturgický obřad ve francouzském jazyce v Bruselu, které oslavilo letos 30 let od svého vzniku. Oslavy se uskutečnily ve dnech 22. až 23. září 2007 ve společenstevním domě Bratrstva v Bruselu nazývaném biblicky "Kána" a v bruselském chrámu Vzkříšení, v srdci evropské čtvrti, kde Bratrstvo zahájilo před 30-ti lety svoji činnost.

Oslav, které byly organizačně velkolepě pojaty, se zúčastnili jak zástupci katolických, tak i pravoslavných církví, a další významní místní i zahraniční hosté z evropských i světových křesťanských společenství, která žijí, popřípadě studijně alternují východokřesťanskou liturgickou a teologickou tradici. Z místních celebrit se oslav zúčastnil zástupce benediktinského kláštera Chevetogne, zástupce bruselského římskokatolického kardinála Danielse, zástupci pravoslavných církví, ze zahraničí pak zástupce Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví z Brna (Česká republika), zástupce melchitského kláštera v Aubazine (Francie), zástupce melchitského partiarchátu (Libanon), zástupce Centra Emauzy (Kanada), zástupce Nadace otce Alexandera Meně (Lotyšsko), zástupce Modlitebního společenství (Ghana) a další.

V sobotní části programu bylo uspořádáno kolokvium, které bylo věnováno zkušenostem a perspektivám formace života podle východní a západní křesťanské tradice v současném světě. Podle programu pořadatelů se zásadními příspěvky vystoupili o. prof. Elisé (profesor teologie v Libanonu) a dr. Mgr. Miroslav G. Richter (reprezentant Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví).

Nedělní slavnostní program zahájila svatá Boží liturgie podle sv. Jana Zlatoústého, které za účasti zástupců rozmanitých církví a společenství z Evropy, Afriky, Blízkého Východu a Kanady předsedal bruselský katolický biskup Joseph Kesel, který ve své homilii připomněl mnohaletou nelehkou genezi Bratrstva, které od prvotních nepochopení a jisté ostrakizace v prostředí římskokatolické francouzsko-belgické pospolitosti a církve vyspělo v současné vážené, příkladné a respektované Bratrstvo, které se významnou měrou podílí na formování křesťanství v Belgii a nejen tam. Biskup J. Kesel se svém projevu pak vybídl zúčastněné k pokračujícímu aktivnímu a pravdivému životu, občerstvovanému východokřesťanskou teologickou tradicí. Hlavními celebranty byli otec Elisé a otec Ugo Zanetti (Chevetogne). Liturgické zpěvy slavnostního shromáždění řídil prof. Freddy Dethier. 

Milým oživením slavnosti bylo předání darů reprezentanty kanadského společenství a moravského SGAD-ŽD Bratrstvu, které představovaly dvě krásné ikony. Moravané, reprezentovaní manžely Blížkovskými a Miroslavem G. Richterem, věnovali Bratrstvu jako výraz duchovní spřízněnosti a jednoty jejich společenství ikonu sv. Gorazda I. Moravského, která byla napsána v současné moravské ikonopisné škole v Olomouci na Moravě starobylou technikou na dřevěné desce. Ikona má rozměry 370 x 170 mm. Je zlacená 24-ti karátovým zlatem. Kanaďané darovali Bratrstvu ikonu sv. Apolináře a sv. Hilaria. Obě ikony v rámci oslav posvětil prof. Elisé. Poté byly ikony uctěny přítomnými a následně umístěny na přední trvalé místo v kapli Bratrstva v Bruselu za zpěvu troparu ke sv. Gorazdovi, arcibiskupu Moravskému.

Během slavnostního shromáždění byly rovněž promítnuty historické dokumenty ze života Bratrstva i jeho jednotlivých členů, mezi nimiž nechyběly ani záběry z uskutečněných společných aktivit našich společenství na Hoře sv. Klimenta v Chřibech a z výuky základů ikonopisu, která byla uskutečněna v předešlých letech v Brně pod vedením s. Makríny (Francie) v rámci Gorazdových dnů, nebo i z návštěv našich členů a přátel u Bratrstva v Bruselu.

Potěšujícím je nepochybně zjištění, že naši reprezentanti začlenění dnes do života Bratrstva, tj. celá bruselská rodina Blížkovských, jsou vynikajícím a váženým formačním elementem, který blahodárně působí v rámci Bratrstva a podílí se na jeho mimořádném růstu a vlivu. Naši bruselští vyslanci mají také zásluhu na tom, že naši belgičtí přátelé dnes znají a důvěrně užívají i řadu našich reálií, mj. i veselé prozpěvování starobylého holdování "Mnoga ljeta zdravi byli….".

Ad multos annos! Mnoga ljeta! Živijó!

 

Pozn: Více fotografií naleznete ve fotoalbu.

 

(Copyright © Listar.cz 2000-2007
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části včetně fotografií 
je možné, pokud bude jako zdroj uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci