Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje 
  v Bruselu

14. 5. 2007  (pb)


 

Dne 10. května 2007 se v Bruselu v chrámě Svatého Kříže konala večerní služba u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. Jednalo se o druhé setkání tohoto druhu, na kterém se setkávají katolíci a pravoslavní ke společné oslavě.

Pravoslavnou stranu zastupoval biskup Pantheleimon z řecké pravoslavné církve, katolíky pak biskup Remy Vancottem. Večerní službu se účastnili další biskupové (z ruské pravoslavné církve i z katolické církve), kněží, řeholní osoby a početná skupina věřících.

Program večerní služby byl připraven společnou skupinou pravoslavných a katolíků. Východní zpěvy a modlitby byly přednášeny ve francouzštině a vlámštině.

Za zmínku stojí výběr čtených textů. První čtení (Sk 2, 1-11) připomnělo letniční události. Druhé čtení bylo patristické a četl se v něm dopis papeže Jana VIII. knížeti moravskému z roku 880. Evangelijní text (Mk 16, 14-20) obsahoval velikonoční výzvu k hlásání evangelia. Služba byla zakončena latinským Te Deum a Oratoriem.

Na závěr setkání vystoupil br. T. Barnas z benediktinského kláštera v Chevetogne s osobním svědectvím o vývoji vztahů pravoslavné a římskokatolické církve. Uvedl v něm, ze po delším období zmrazených vztahů dochází v posledních dvou nebo třech letech k pozitivnímu obratu.

 

(Copyright © Listar.cz 2000-2007
Publikování nebo šíření tohoto textu nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj uveden web www.listar.cz
Ilustrace: Sv. Cyril a Metoděj. Freska z kláštera v Chevetogne, Belgie)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci