Polští biskupové chtějí znát celou pravdu

16. 1. 2007  (jar)


 

Varšava. Polští biskupové se na svém mimořádném zasedání zabývali současnou situací polské církve. Již v průběhu jednání mluvčí Polské biskupské konference Józef Kloch přiznal, že hlavním tématem debat je otázka, jak systémově řešit otázky spojené s materiály polských tajných služeb, které se týkají katolických duchovních.

"Jde o to najít nějaká systémová řešení, týkající se dokumentů tajných služeb, jejich studia a zpracování," vysvětluje mluvčí polských biskupů. "Není možné, aby se naše Tiskové středisko zabývalo každým případem, kdy se nějaké další jméno duchovního objeví v médiích. Církev tu není proto, aby zpracovávala tyto materiály, ale pokud je třeba, tak se jimi nějakým systémovým způsobem začne zabývat," vysvětlil mluvčí. Zároveň prozradil, že biskupové s největší pravděpodobností vydají list, adresovaný polským věřícím, který by se vyjádřil k tématům spojeným s aktuální situací.

Na tiskové konferenci po zakončení zasedání pak předseda polských biskupů Józef Michalik uvedl, že biskupové potvrdili svoji vůli zcela se dobrat celé pravdy. "Církev se pravdy nebojí," zdůraznil Michalik. "Dnes biskupové potvrdili, že mají ochotu úplně narovnat tuto situaci, plně verifikovat pravdu o nás samých i o všech církevních osobách."

Předseda Polské biskupské konference zároveň informoval veřejnost o tom, že pravděpodobně na nejbližším plenárním zasedání, v březnu tohoto roku, bude ustavena zvláštní odborná komise, která bude mít za úkol posoudit dokumenty tajných služeb týkající se duchovních.

"Nechceme nikoho soudit, protože to nám nepřísluší," dodal Michalik. Biskupové chtějí ustavit komise i v jednotlivých diecézích proto, "aby také tam, kde dosud taková možnost není, bylo možné začít realizovat projekty bádání, které by později mohly být využity k různým publikacím."

Sekretář polských biskupů Piotr Libera také řekl, że biskupové vybrali Popeleční středu jako den modlitby a pokání všech duchovních v zemi.

"Ať ve všech kostelích v našich diecézích jsou slaveny pobožnosti k milosrdnému Bohu, aby nám odpustil chyby a slabosti při hlásání evangelia. Jako duchovní jsme vzati z lidu, jsme částí polské společnosti, která se celá musí odvrátit od zla a úplně se obrátit," prohlásil Libera.

Ve všech polských katolických chrámech bude 14. ledna přečten biskupský list na téma lustrací v církvi a citlivých událostí spojených z rezignací msgr. Stanisława Wielguse na úřad varšavského metropolity.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 12. 1. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci